Hvilke roller og oppgaver bør man fordele i et styre?

Hei!

Så flott at dere setter fokus på styrearbeid. Når man driver teatergruppene på frivillig basis, er god organisering en nøkkelfaktor til trivsel. Mitt tips er at rollene i styret bør være knyttet til driften av teaterlaget og de personene som befolker styret. Lederen er opplagt, men dersom lederen ofte er på reise eller ønsker å ha en samarbeidspart er det lurt å velge en nestleder i tillegg. Personlig synes jeg det beste er å finne fram til folk som vil være sammen i styret, og så får de heller fordele oppgavene seg i mellom. Det er ikke sikkert at sekretær er nødvendig, om referatskriving går på omgang. Dersom lederen liker økonomiarbeidet, så trenger det ikke være en økonomiansvarlig osv.

Det er viktig at styret arbeider på et overordnet nivå, og at andre medlemmer involveres i driften. Styret kan be medlemmer om å ta enkeltoppgaver, som for eksempel å oppdatere nettsiden, eller opprette produksjonsteam, arrangementkomité og festkomité ved behov. Det kan være en fin måte å spre oppgavene på. Å hindre at ildsjelene ikke drukner i administrative oppgaver bør være et mål. Det er alltid en fare for at de som tar ansvar og arbeider mye kan miste gleden med å skape scenekunst.

På bloggen til prosjektet “Bolyst gjennom ildsjeler” finner du en beskrivelse for hvordan dere kan identifisere oppgaver i et styre og fordele disse.

Frivillighet Norge har en fin organisasjonshåndbok der det står tips om fordeling av oppgaver i styret.

Lykke til med arbeidet fram mot årsmøtet!

Abonner på vårt nyhetsbrev