""
Styrearbeid kan også foregå på Skype. Foto: HATS
Nyttig info

Styrets hovedoppgaver

For ikke lenge siden var jeg i en sammenheng der folk fra ulike organisasjoner møttes. En av kvinnene som presenterte seg strakte ryggen og sa: - Eg e formann i bygdelaget, og vi drifte et hus der det e mange som har aktiviteter.

Hun ga seg selv autoritet gjennom å bruke den gamle hederstittelen ”formann”. Nå er ”formann” i de fleste tilfeller skiftet ut med begrepet ”styreleder”. På mange måter forsvant noe viktig med denne endringen i mange organisasjoner, nemlig avgrensning av oppgaven.

Formannen ledet organisasjonen. Styrelederen skal både lede organisasjonen, mennesker og aktiviteter. Da er det nyttig å ha med et godt team som kan dra lasset sammen med styrelederen.

Jeg vil anbefale at styret bruker god tid på å drøfte hvordan man skal arbeide sammen, og avdekke de ulike styremedlemmenes forventninger til styrearbeidet. Min erfaring er at styrets arbeid blir mest effektivt dersom styredokumentene skisserer forslag til vedtak. Da er det lettere å diskutere innhold i vedtaket og man trenger ikke bruke så lang tid på saken.

Styrets hovedoppgaver
I styrets oppgaveportefølje inngår det tre hovedoppgaver.

Strategiarbeid er grunnlaget for utviklingen av organisasjonen og dens aktiviteter, og bidrar til å stake ut hvilke oppgaver man må løse for å nå nye mål. For å ha tilstrekkelig styring av organisasjonen, må driften overvåkes, og styrets kontrolloppgaver er en viktig bestanddel for å oppnå dette. Til sist har styret serviceoppgaver der man har en overordnet tilretteleggerfunksjon.  

I scenekunstproduksjoner kan styret oppnevne et produksjonsteam som får tildelt mandat, økonomiske rammer og ansvar for produksjonen. Scenekunstproduksjoner har mange oppgaver. Det er lurt å vurdere hvorvidt de roller og den oppgavefordeling som er vanlig å bruke i teatret kan gi en god pekepinn for ens egen organisering.

Styrearbeid: et eget fagfelt
Styret har det øverste ansvaret for driften i organisasjonen mellom to årsmøter. Det finnes mange ulike typer organisasjoner med vidt forskjellige formål, men selve styrearbeidet arter seg nokså likt uavhengig av hvilken organisasjon det dreier seg om.

Selv om man sitter i styret for en kulturorganisasjon, kan man derfor ha stor nytte av å ta styrekurs i regi av idrettslag eller humanitære organisasjoner, som gjerne tilbyr slike oftere enn kulturorganisasjoner. Som læringsarena kan disse kursene være bedre, fordi man får anledning til å fokusere på selve styrearbeidet i stedet for (kultur)aktiviteten.

I Troms fylke har vi et samarbeid mellom flere organisasjoner om opplæring i organisasjonsdrift. Vi erfarer at det er viktig å få faglige innspill og ha tilgang på en arena for erfaringsutveksling når en innehar et tillitsverv. Frivillighet Norge har ferdige kursopplegg og kan være en viktig bidragsyter inn i oppstart av et slikt samarbeid i kommunene.

 
Målgruppe
Relatert verktøy

Internavtale

For å sikre god fordeling og forståelse av ansvarsområder og oppgaver i et revy-/ teaterlag kan man inngå internavtaler med hvert enkelt medlem i laget.
Denne artikkelen beskriver rammer og innhold i et årsmøte. Den er laget av Korpsforbundet, men alle som skal arrangere årsmøte kan la seg inspirere.

Abonner på vårt nyhetsbrev