Nyttig info

Skal du bruke musikk i videoer?

Å bruke musikk vi liker og kjenner gir ofte en fin effekt. Da det skulle spilles inn noen instruksjonsfilmer i 2018 så hadde instruktørene valgt musikk de likte. Men som du hører i denne filmen her i artikkelen såer det ikke musikk med. Den gang kom ikke i mål med avklaringer rundt rettigheter og hva det ville være for kostnader. Systemet er blitt lettere siden da.

Skal du bruke andres musikk i videoer som skal publiseres på Internett, må du innhente tillatelse først. Det er en prosess som kan oppleves byråkratisk, men både TONO og NCB formidler lisens på vegne av opphavspersoner, slik du som lager videoer ikke trenger å kontakte komponister, tekstforfattere og musikere å får å få tillatelse. 

Kommunikasjonssjef Willy Mortensen i TONO gir i denne artikkelen svar på en rekke spørsmål gjeldende rettigheter til å bruke musikk når du lager videoer som skal deles på Internett.

Hva er det folk må søke om før innspilling av en video?

Når man bruker musikk i videoproduksjoner skjer det en synkronisering av lyd og bilde. Synkronisering er et eget rettighetsområde.  Denne lisensen er det NCB som formidler. Opphavspersonene har rett til betaling ved synkronisering, og det er denne lisensen NCB formidler.  Når filmen er ferdig og skal tilgjengeliggjøres og fremføres for offentligheten går man inn i et nytt rettighetsområde. Denne tilgjengeliggjøringen og fremføringen må klareres med opphaverne gjennom TONO.


Hva koster rettighet til synkronisering av lyd og bilde?

Er videoen kun er tilgjengelig på nett koster lisensen 8,64 kr/sekund musikk. Dette dekker onlinevisning innenfor Norden. Om man ønsker at innholdet skal være tilgjengelig i hele verden, kan NCB kun gi tillatelse til bruk av nordisk musikk, og prisen er 25,92 kr/sekund musikk. Man får full oversikt over prisene med bruk av den digitale kalkultatoren.Det vil si er en film 3 minutter og 2 sekunder sier kalkulatoren av det koster 3144, 96 for Norden. 

Hva koster bruk av musikken?

For fremføringen som finner sted på Internett så kan TONO kan lisensiere opphavsrettighetene til tekstforfatter/komponist/arrangør/forlag. Vår standardtariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 5 øre pr strømmet musikkminutt, dvs. musikktiden x antall avspillinger/klikk på filmen Dette betyr at den som står som juridisk ansvarlig for nettstedet må tegne en avtale med TONO for å lisensiere bruken, samt ha et telleverk og holde oversikt over antall avspillinger. Til informasjon så er TONOs minimum faktureringsgrunnlag 350 kroner.Det betyr altså at en video med musikk som er 3 minutter og 2 sekunder og som blir spilt 14 000 ganger ikke overstiger minstesatsen.

Har NCB.dk fått et digitalt skjema?
 

Man skal rapportere inn all musikk brukt i videoen til NCB via et excelark som finnes på NCB:dk  Dette er samme rapport som man sender til Tono.

Hvor lang tid tar det å få tillatelse?

NCB har en behandlingstid på 3-4 dager. 

Hvor kan det avspilles? 

NCBs lisens dekker enten online, offline eller begge deler. Når man får lisens til bruk online, kan man legge innholdet ut på så mange nettsteder/plattformer man bare vil.

Hva koster det for oss hver visning som folk trykker?

NCBs synkroniseringsvederlag er et engangsvederlag og er derfor uavhengig av antall visninger og klikk. Det er kun store rettigheter som TONO og NCB ikke avklarer, det kan du lese mer om her.

 

 

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

TONO

Forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk og gir komponister og tekstforfattere en inntekt. TONO er den norske representant i NCB.

NCB

Paraplyorganisasjon for de ulike nordiske organisasjoner der sikrer performance rettigheter. Forvalter bl.a. rettigheter for musikere og forfattere.
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev