Nyttig info

Kan du dele opptak?

Miming til Di Derres låt ble en YouTube hit. Musikk skapes og eies av komponister og sangtekstforfattere. De har opphavsrett til sin egen musikk, og skal gi tillatelse til at den brukes offentlig.

Henning Bang var med i studentrevyen på Ørnes der han laget tegnspråk til sangen Jenter. Som en del av den digitale dugnaden i forbindelse med koronasituasjon ble dette lagt ut på nettet. Filmen ble sett og delt mange ganger, og  Di Derre, gruppa bak denne sangen, har delt filmen på sin facebookside med kommentaren Helt herlig ? 

Skal du dele opptak med andre musikk fra en forestilling på sosiale medier? Da har du noen plikter å følge.  Dette gjelder også for forestillinger basert på frivillig innsats fra amatører og barn. Vi har fått hjelp av kommunikasjonssjef Willy Mortensen i TONO til å finne fram til regelverket i dette digitale landskapet. 

Spør først! 

Rettigheter klareres gjennom TONO, både før forestillinger og  publisering på Internett. Avtale med TONO kan inngås ved å sende en henvendelse til TONOs Online Media-avdeling 

 

Hva kreves for å dele noe i sosiale medier?

Ved tilgjengeliggjøring av opptak av revy, teater og dans med musikkinnhold i sosiale medier, så må arrangør og involverte i produksjonen gi sitt samtykke til at det kan publiseres på Internett.

 

Hvem har ansvar når publikum filmer og publiserer?

I enhver sammenheng står den enkelte juridisk ansvarlig for det man publiserer på Internett, enten det er meninger, bilder, film, musikk eller annet. Selv om du synes en teaterforestilling er fantastisk, kan det hende skuespilleren er dypt misfornøyd og kunne ønske du ikke delte. Det samme gjelder musikeren eller andre. For å ikke skape noe tvil om dette kan det være en idé at teateret i forkant informerer om hvorvidt det er greit å dele fra forestillingen eller ikke.

 

Publisering på YouTube eller Facebook

En privatperson som streamer musikk på Facebook vil være en typisk ikke-kommersiell bruk som omfattes av TONOs avtale med Facebook, og dermed vil slik bruk isolert sett allerede være lisensiert.  TONOs avtale skiller på profesjonelle aktører/privatpersoner og kommersielle/ikke kommersielle produksjoner. For eksempel så vil en forestilling produsert av et lag/forening som er av en ikke kommersiell karakter svare vederlag til TONO. Så derfor er denne videoen til Henning Bang og russerevyen omfattet av avtaler som TONO har med Facebook og YouTube- det betyr at det ikke er noen kostnader for de som la ut denne videoen, derimot noen inntekter til Di Derre.

Hvor mye tar dere betalt?

TONO er et non-profit foretak, og tar seg ikke noe ekstra betalt utover å videreformidle vederlag og et administrasjonsgebyr. Men, dersom man publiserer musikkvideo på YouTube, og bruken genererer annonseinntekter, så rapporterer og betaler YouTube TONO for denne bruken. Dersom bruken på YouTube ikke genererer inntekter, kan TONO lisensiere bruken slik at komponistene og sangtekstforfatterne likevel kan ha inntekter på dette.
 

Hva koster det å dele opptak med musikkinnhold?

Komponistene og sangtekstforfatterne gir sin tillatelse til tilgjengeliggjøring av sin musikk på Internett gjennom TONO. Dette koster 12 % av omsetningen justert for musikkandel med et minimum på 5 øre per strømmede musikkminutt. Det vil si musikktiden ganger med  antall avspillinger/klikk på filmen. Dette betyr at den som har gjort innholdet tilgjengelig på er ansvarlig for avspillingen, og dermed må inngå en avtale med TONO for å lisensiere bruken. Det må også rapporteres til TONO hva slags musikk som er benyttet og hvor mange ganger den er avspilt. TONOs minimum faktureringsgrunnlag er for 350 kroner.

 

 

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

TONO

Forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk og gir komponister og tekstforfattere en inntekt. TONO er den norske representant i NCB.

NCB

Paraplyorganisasjon for de ulike nordiske organisasjoner der sikrer performance rettigheter. Forvalter bl.a. rettigheter for musikere og forfattere.
Relatert verktøy

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Musikk i revy

Du må søke rettigheter for å bruke musikk produsert av andre.
Last ned: pdf (1684 Kb)

Tips for sceneproduksjoner

Akershus amatørteaterråd har utarbeidet en guide for deg som skal lage sceneproduksjoner
Last ned: pdf (1613 Kb)
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev