Støtteordninger

Støtteordninger

 • Støtte til aktiviteteter der unge medvirker: Frifond

  Frifond er en støtteordning for barn og unge. Den gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  1/3 del må være under 26 år
  Søknad
  Digital
 • Støtte til teknisk utstyr: Kulturom

  Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler- Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet

  Frister
  1. mars og 1. september
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten: Kulturtanken

  Tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

  Frister
  15. mai 2024
  Aldersgruppe
  Barn og unge
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturdirektoratet

  Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

  Frister
  3. september 2024
  Aldersgruppe
  Voksne
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Støtte til produksjon og kurs: Viken Amatørteaterråd

  Støtteordning for å bedre økonomiske rammebetingelser for produksjoner og teaterkurs lokalt hos amatørteatergrupper i Viken fylkeskommune.

   

  Frister
  15. februar og 20. august
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Støtte med instruktør region Troms

  Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt. HATS administrerer støtteordningen på vegne av fylkeskommunen. 

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Støtte til øvingslokaler, kostyme og markedsføring: Oslo teatersenter

  Støtteordning Scenekunst +  for Oslo Teatersenters scenekunstnettverk,

  Frister
  1.februar, 1. juni, 1. oktober
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Trafo: Pengestøtte

  Støtteordning til kreative og kunstneriske prosjekter, blant annet til leie av lokale, leie av utstyr, innkjøp av tjenester, materialer m.m.

  Frister
  Den 1. hver partallsmåned
  Aldersgruppe
  16-22 år
  Søknad
  Digital
 • Tvibit Talentfilmfond

  For deg som vil utvikle deg innen film, foto, spill - eller en blanding av alt. Fondet støtter konkrete filmprosjekter, som kortfilm, musikkvideo, dokumentar, eksperimentell, og deltakelse på kurs, workshops etc.

  Frister
  15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november
  Aldersgruppe
  15-30 år
  Søknad
  Digital
 • Tvibitstigen

  Gir støtte, veiledning og utstyr til deg som er under 30 år og bosatt i Nord-Norge. 

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Under 30 år
  Søknad
  Digital
 • Momskompensasjon

  Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

  Frister
  2.september 2024
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital eller papir
 • Cultiva Ekspress

  Talentutviklingsordning for unge kunstnere i Kristiansand. Tilbyr stipend på inntil 30 000 kroner, mentorhjelp og arrangerer workshops.

  Frister
  Den 1. hver partallsmåned
  Aldersgruppe
  20-35 år
  Søknad
  Digital
 • Barentsmidler

  Midler til aktiviteter som styrker det brede, folkelige og næringsrettede samarbeidet mellom Norge og Russland i nord.

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Sparebankstiftelsen

  Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

  Frister
  Flere frister for ulike ordninger
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Voksenopplæringsmidler

  Dette er midler fra ulike studieforbund til kurs/ øvelser som er tilgjengelig via et medlemskap i en teaterorganisasjon. 

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Fra 14 år
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Gjensidigestiftelsen

  Midler til lag, foreninger og organisasjoner med prosjekter som har mål om å skape sikkerhet, mestring, læring, sosial inkludering og mangfold.

  Frister
  1. september 2024
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Støtte til historiske spel: Kulturdirektoratet

  Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

  Frister
  3. desember 2024
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digitalt søknadskjema
Relatert ressurs

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Organisasjonshåndbok

Frivillighet Norge har laget en håndbok som gir en innføring i organsiasjonsdrift.
Last ned: pdf (2203 Kb)

Abonner på vårt nyhetsbrev