Nyttig info

Musikk? Spør først!

Alle som spiller forestillinger for et publikum må ha tillatelse for å bruke andres musikk. Dette gjelder også for amatører og kulturskoler, som presenterer revy, teater og dans for et publikum. Å få tillatelsen til bruk av musikk er en jobb som må gjøres før dere møter publikum.

TIPS

Spesifiser i budsjettet hvor mye dere skal betale til komponister og sangtekstforfatterne via TONO. Tilskuddsgivere vil da se at dere har orden i sysakene, og det gjør det lettere for dere selv å huske denne oppgaven.

Det er hjelp å få! 

En av dem som arbeider med dette er rådgiver Laila Ruud. Vi spurte henne om hvor lang tid det vil ta for å få rettigheter til å bruke musikk dersom en lager en revy, hun forteller: Klarering av revyer går raskt og enkelt, og skal gjøres før dere spiller forestillinger. Dette kan gjøres på tono.no. Fra forsiden velger man kunde, deretter konsert/event, og så revy som arrangementstype. Straks skjemaet er fylt ut og sendt TONO, er klareringen i prinsippet i orden. Det er også mulig å sende en e-post til meg og oppgi arrangementsdatoer og antall forestillinger pr dag, lokale, samt navn og fullstendig adresse til mottaker av tillatelsen.

Eierskap til musikk

Musikk er etter Åndsverkloven vernet opphavsrettslig i 70 år etter komponistens/ tekstforfatterens dødsår. Dette er en bestemmelse som er laget for at kunstnere skal få rimelig betalt for det de har skapt.

PRIS MUSIKKFREMFØRING I REVYFORESTILLINGER

I 2020 må dere betale enten kr 267,- i minimumsvederlag pr forestilling eller 2% av billettinntektene om dere selger for mer enn 13 339,-.

og forvaltning av rettigheter har et økonomisk aspekt, men vel så viktig er det at det motiverer til å skape mer, og viser en respekt for åndskraft. Skal dere bruke en kjent melodi for å lage revytekst, danse til en låt eller ha et musikkstykke som lydbilde, da må dere betale et vederlag for hver forestilling. TONO forvalter rettigheter på vegne av både norske og utenlandske opphavere. Dere må ha klarert rettigheter for bruk av musikk på forhånd. Det kan kanskje være en idé at én i gruppa får ansvaret for kontakt med TONO? Den ansvarlige søker TONO-lisens før premieren, enten via skjema på nett eller kontakt med saksbehandler. Etter forestillingene skal det leveres en rapport.

Ida Løvheim Sang: Arven etter mor
Foto: Norsk Revy

Også amatører har opphavsrett

Randi Løvheim skrev teksten Arven etter mor til sangen som ble framførst av Ida Løvheim, og vant konkurransen Den nye revyvisa. Både Løvheim og komponist Lars Martin Myhre er registrert som rettighetshavere, og vil få TONO inntekter om noen av dere vil bruke denne i en ny forestilling. På spørsmål fra Scenefolk.no oppgir Løvheim at så langt har ingen registrert at de har brukt det på scenen. Arven etter mor er lagt ut på Spotify, og for hver avspilling vil de to skaperne få 3,6 øre på deling. Løvheim sier at det ennå er et stykke vei til at det blir noen penger av det. Forløbig er det ikke kommet et eneste øre. 

 

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturdirektoratet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. september 2024
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema
Relatert verktøy

Musikk i revy

Du må søke rettigheter for å bruke musikk produsert av andre.
Last ned: pdf (1684 Kb)

Tips for sceneproduksjoner

Akershus amatørteaterråd har utarbeidet en guide for deg som skal lage sceneproduksjoner
Last ned: pdf (1613 Kb)

Abonner på vårt nyhetsbrev