to personer som holder hender
Foto: Alfheimteatret
Inspirasjon

Grenseløst teaterarbeid

Inkluderende teaterpraksis og samarbeid på tvers av landegrenser er en av mange byggesteiner for å øke tillit mellom Norge og Russland. I koronatiden ble film et middel for samskaping på tvers av grensene.

På det politiske nivået øker spenningen mellom Norge og Russland. Samtidig viser en undersøkelse at de midler som Utenriksdepartementet bevilger gjennom Barentssekretariatet, bidrar til at samarbeid over grensene økt. I Folk til folk  samarbeidet er det den faglige og sosiale dimensjonen som vektlegges.

Fredsaagenter

Elena Beck som arbeider i Rana kulturskole har vært koblerske mellom aktører i Norge og organisasjoner i sin hjemby Petrozavodsk. Prosjektet One step forward er en plattform der både instruktører og aktører møtes, og på denne måten bygges det faglige og sosiale allianser mellom miljø som arbeider med inkluderende teaterpraksis.  Dette samarbeidet har Alfheimteateret og Hålogaland Amatørteaterselskap videreført, og Sjiraffen kultursenter har vært invitert inn.  Sammen har aktører i Petrozavodsk, Tromsø og Trondheim laget en film Folk+ Folk som du kan se her. 

 

Å bygge nettverk for inkluderende teaterpraksis

Dissimilis har vært den organisasjon som har løftet fanen høyt for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha samme rett på å delta i kulturaktiviteter. Musikk har vært i hovedfokus, men nå har de løftet andre kunstfelt også opp på agenda. Etterhvert er det flere aktører som arbeider med mangfold og inkludering. Ny Ung Kunst er en integrert kunstfestival for ungdom mellom 14-20 år. I 2020 fikk Kulturrådet oppdrag som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Norsk amatørteaterforbund har også løftet fanen for inkluderende teaterpraksis gjennom Teaterdagene nå i høst. Er du instruktør eller aktør, og vil være med å bygge et nettverk så kan du i første omgang melde deg inn i ei gruppe på facebook med navnet Teaterkjeden. Hvor veien går videre kan du være med på å bestemme.

 

Artikkelserie

Inkluderende teaterpraksis

Målgruppe

Abonner på vårt nyhetsbrev