mennesker med lite klær griper hverandre på en scene
Samovarteateret i samproduksjon med polske Silesian Dance Theatre
Nyttig info

Krysse grenser

For å styrke båndene mellom Russland og Norge, sender utenriksdepartementet midler til Barentssekretariatet til folk til folk samarbeid. Gjennom denne støtteordningen har det vokst frem et nettverk mellom instruktører og aktører som har valgt å bruke språk og kulturforskjeller i sine forestillinger.

 

Nasjonale og etniske grenser

Først ut er Turid Skoglund i Samovarteatret i Kirkenes, skuespiller og medeier. Vi spurte hva er den største utfordringen med å arbeide i et grenseområde og bruke teaterscenen for å representere folk på ulike sider av grensen?

- Siden 1990 har Samovarteaterets grensekryssende kunstnerskap involvert hundrevis av profesjonelle scenekunstnere, og tusenvis av barn og unge. Det er alltid mange praktiske, kulturelle, faglige og språklige utfordringer ved å jobbe på tvers av internasjonale grenser. Samovarteateret ser ikke på dette som utfordringer, men som muligheter. Slik har vi gjennom år utviklet Samovarteaterets trans-nasjonale formspråk; hvor flerspråklighet, ulike kulturer, nyskrevet tekst, bevegelse og musikk smelter sammen til en helhet.

Barn og ungdom

Samovarteatret huser også  Samovarungene. Alle barn og unge som er med i teatergruppa får også ta del i det internasjonale samarbeidet.

Når det gjelder etnisitet ser ikke vi i kompaniet på oss selv som norske, samiske, kvenske eller russiske, men at vi er «Nord-mennesker» og en del av en grensekryssende hybrid kultur. For Samovarteateret har dette kommet naturlig ut fra vår geografiske plassering. Fra nasjonalt hold bør vi ha økonomiske stimuleringsordninger og en politikk som muliggjør kunst og kultursamarbeid på tvers av grenser, kulturer og språk.

Flerspråklighet

Vi fikk lurt inn et spørsmål til forfatter og regissør Kristin Bjørn, i Ferske Scener, midt i en travel prøveperiode på et stykke der det er dialog på fem språk samtidig. Hvordan arbeider dere med dette?

- Vi har en flerspråklig og ikke monospråklig innstilling. Man kan jo også ha en monospråklig innstilling til flerspråklighet - altså at alt skal oversettes til hvert av de aktuelle språkene - og det prøver vi å unngå. 

Fagfelleskap

Gjennom programmet One Step Forward er det utviklet samarbeid mellom tre ulike grupper som driver med teater, der mennesker med funksjonsnedsettelse deltar. Dette var i utgangspunktet et samarbeid mellom grupper, men det er også muligheter for enkeltpersoner som bor på steder der det ikke er et teatertilbud, å være med. En av aktørene, Ruben Wilsgård Olsen, har funnet navnet for nettverket: Teaterkjeden. Nettverket har en facebookgruppe som du kan melde deg inn i. Filmen som ligger under er et resultat av det digitale folk til folk samarbeidet nå i koronatid.

 

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Barentsmidler

Midler til aktiviteter som styrker det brede, folkelige og næringsrettede samarbeidet mellom Norge og Russland i nord.

Frister
Løpende
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digital

Abonner på vårt nyhetsbrev