Happy Gorilla Dance Company. Foto: Vidar Langeland.
Happy Gorilla Dance Company. Foto: Vidar Langeland.
Nyttig info

Nøkkelen til bedre scenekunst

En scenekunstprodusent kan være nøkkelen til å få bedre økonomi, flere publikummere og en tydeligere scenekunstproduksjon.

Det har blitt veldig tydelig de siste årene at produsenten har fått en tydelig og nødvendig rolle i scenekunstfeltet. Endelig har dette blitt en akseptert rolle i budsjettposten.

Proscen – Produsentenhet for scenekunst har siden 2008 arbeidet for profesjonaliseringen av produsentleddet i scenekunstfeltet. Vi identifiserer, inspirerer og utvikler produsenter som bidrar til bedre scenekunst og utnyttelse av ressurser i et prosjekt eller kompani.

Nylig utviklet Proscen et Grunnkurs for produsenter som arbeider både i det frivillige og det profesjonelle feltet. Kursene går over 3 moduler og er totalt nesten 30 timer. Her lærer du hvordan du starter arbeidet, fra planleggingen med søknader, finansieringsplaner, budsjetter, verktøy, samarbeid og kontrakter.

I de andre modulene vil du også blant mye annet lære om markedsføring, synlighet, bruk av media og du vil kunne lære å lage egne nettsider og nyhetsbrev. Det er mye å være oppdatert på som produsent, som tariffer, billettsystemer, lover og regler, produksjonsplaner, regnskap og rapporter!

Jobb med prosjektbeskrivelsen
Det aller første arbeidet i et scenekunstprosjekt starter rundt prosjektets idé. Ideen må skrives ned som en beskrivelse. Det viser seg at det kan være svært vanskelig og tidkrevende å gjøre dette.

For mange virker det uviktig å sette seg ned å skrive, når man har mest lyst til «å bare gjøre det». Men prosjektbeskrivelsen har en funksjon. Den tvinger fram flere ideer rundt den første ideen; detaljene, bakgrunnen for ideen, samarbeidspartnere, formidling, markedsføring for hvem og gjennomføringsplan for ideen. Desto bedre og mer detaljert prosjektbeskrivelsen er, desto større sjanse er det for at også andre tror på ideen din.

Hvordan skrive en god søknad?
Fokuser på prosjektets egenart. Hva er spesielt med ditt prosjekt, og er det realistisk og gjennomførbart? Prosjektbeskrivelsen må ha en fremdriftsplan med hva, hvorfor, hvordan, hvem, når og hvor. Den bør ha et balansert budsjett, dokumentasjon av tidligere arbeid og du bør vise gjennomføringsevnen din.

Husk CV på de viktigste involverte og intensjonskontrakter på samarbeidspartnere. Tilpass søknaden din til den du søker til med tanke på aktualitet og relevans.

Hvor kan du søke om penger?
Det finnes svært mange steder du kan sende søknader til for å få inn penger. Du må finne ut hvor det er best å søke for nettopp ditt prosjekt. Er det for barn, ungdom eller voksne? Er det en amatørforestilling, bare profesjonelle involverte eller litt av begge deler? Skal du produsere den på et museum eller i samarbeid med noen i et annet land?

Det finnes forskjellige muligheter for prosjekter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Søknadsmulighetene er mange og du må finne de riktige for deg. Hver kommune og fylkeskommune tilbyr forskjellige stipender og søknadsmuligheter for kultur. Vi har blant annet Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Sparebankstiftelsen, Frifond og Kulturkontakt Nord, for å nevne noen.

Vedlegg til en søknad:

  •  Prosjektbeskrivelse
  •  Søknadsbudsjett
  •  Samarbeidsavtaler/ intensjoner
  •  CV fra viktige involverte
  •  Framdriftsplan for arbeidet og gjennomføringen av prosjektet
  •  Plan for markedsføring og PR

Hva om du får penger?
Om du får tilskudd er det viktig å gjennomføre prosjektet på beste måte i henhold til det du har fått penger til. I etterkant må du levere en god rapport og regnskap. Som produsent bør du vise at du har forstått tildelingskriteriene og krav til rapporten. Dette står i tildelingsbrevet du har fått.

Har du en dyktig produsent med deg er det større sjanse for at gjennomføringen av prosjektet går mye bedre. Da har dere større sjanse for å få inn flere penger, nå et større publikum gjennom bedre synlighet og presse og ikke minst kunne gi resten av produksjonen sjanse til å bli enda bedre fordi man kan fokusere på det kunstneriske, ikke det administrative!  

Lykke til med skrivearbeidet!

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

Proscen

Produsentenhet for scenekunst, kompetanse-, nettverks- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet
Relatert verktøy

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev