Aktuelt

Grunnkurs for produsenter

Det hviler mye ansvar på produsentens skuldre. Derfor har Proscen - Produsentenhet for scenekunst, med støtte av SceneFolk, utviklet et kurs for deg som vil bli stødigere i produsentrollen.

- For ti år siden fantes det nesten ikke produsenter innen scenekunst, nå er det utenkelig uten, sier daglig leder i Proscen, Camilla Svingen.

Hun har arrangert mange kurs for produsenter siden Proscen startet opp i 2008, og ser viktigheten av å føle seg trygg i rollen. - Det er mye ansvar som hviler på en produsents skuldre. Med grunnkurset står man stødigere i en produksjon og er bedre rustet til å holde i alle trådene som finnes i et prosjekt, sier hun. 

Hva lærer man? 
Grunnkurset består av tre moduler. Disse er satt sammen i en kronologisk rekkefølge ut ifra produsentens arbeid med en produksjon fra start til slutt. Kursdeltagerne lærer seg å ta i bruk verktøy som er en viktig del av en produsents arbeidshverdag og etter hver modul får man utlevert maler som man kan bruke i framtidig arbeid. I alle tre modulene legges det opp til at deltagerne skal løse oppgaver i Google Drive. 

Modul 1: Planlegging av et prosjekt

I første del tar man for seg produsentens mange forskjellige roller. Her vil man også gå gjennom søknadsarbeid, prosjektbeskrivelser, budsjetter og ansvarsfordeling. Deltagerne vil også sette opp arbeidsplaner, lære seg digitale arbeidsverktøy, skrive kontrakter og lære om tariffer. I tillegg får man en innføring i sponsorarbeid og frivillig arbeid. 

Modul 2: Markedsføring og synlighet

På kursets andre seminar handler det om å synliggjøre prosjektet. Her gjennomgår man markedsføringsstrategier, lærer å bruke verktøy for digitale medier og arbeider med publikumsutvikling. Det legges opp til at deltagerne skal skrive pressemeldinger og lage egne nettsider og nyhetsbrev. 

Modul 3: Gjennomføring av prosjektet 

I tredje og siste del går man gjennom produksjons- og logistikkarbeid i praksis. Her lærer man alt fra konflikthåndtering til billettsalg, fra turnéarbeid til regnskap og rapportering, og man snakker om ansvarsfordeling. 

Hvem kan bli med? 
Alle kunst- og kulturaktører som ønsker å jobbe som produsenter innen profesjonelt eller frivillig teater, performance eller levende formidling kan bli med på kurset. Ifølge Camilla Svingen i Proscen handler det mest om man har "guts". - Produsentene som klarer seg best har en ildsjel inni seg. De har lyst til å ha ansvar og å lede et større prosjekt, sier hun, og legger til at man også bør være glad i å ha system på ting. 

Svingen mener kurset passer både for de som har jobbet i feltet en stund og vil holde seg oppdatert, og de som er helt ferske og vil lære mer. Det viktigste er at man har lyst til å ta det ansvaret som følger med produsentrollen. 

Hvordan blir man med? 
Kurset holdes av personer som selv har tatt kurset og som har vært med på utviklingen av modulene i samarbeid med Proscen. Det må bestilles og arrangeres av en arrangør, for eksempel en organisasjon på feltet. Dersom du er interessert, men ikke vet om noen arrangør kan du kontakte Proscen og sette deg opp på en liste. Da får du beskjed dersom det holdes i nærheten av deg. 

Minimum antall deltagere for gjennomføring er fire personer, mens maks antall deltagere er 32 personer. Proscen anbefaler organisasjoner å søke om midler for gjennomføring av kurset. Enkeltpersoner kan også få dekket kursavgiften gjennom flere støtteordninger. 

Les kursbeskrivelsen her. 

Ta kontakt med Camilla Svingen i Proscen for spørsmål. 

Grunnkurs for produsenter er utviklet av Proscen - Produsentenhet for scenekunst med støtte fra SceneFolk. 

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

Proscen

Produsentenhet for scenekunst, kompetanse-, nettverks- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev