Organisasjoner innen scenekunst

Organisasjoner

Organisasjoner med kulturformål

 • 4H Norge

  Landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som skal utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom. Har lokallag i alle fylker. Teater er et av aktivitetstilbudene.
 • Frilynt

  Medlemsorganisasjon for grupper og lag med hovedvekt på kultur. Tilbyr aktiviteter til barn og unge innenfor film- og teater. Arrangerer årlig sommercamp og NM junior Teatersport.
 • Noregs Ungdomslag

  Kulturorganisasjon for folkelige kulturtradisjoner. Har medlemslag i heile landet. Mange driv også med teater og dans. Tilbyr instruktøropplæring og gjesteinstruktørar.

Organisasjoner med nettverksformål

 • De Undertryktes Teater

  Organisasjon for De Undertryktes Teater i Norge, etablert i 2016. Hovedteknikkene er forumteater, lovgivende teater, bildeteater og usynlig teater.
 • Drama- og teaterpedagogene

  Interesseorganisasjon som arbeider fagpolitisk med drama og teater i utdanningsforløpet. Arrangerer kurs og nettverkssamlinger og utgir DRAMA - nordisk dramatidsskrift.
 • Nettverk for regionale teaterråd

  NRT er et nettverk bestående av seks teaterråd, fra Foreningen for amatørteater i Agder i sør til Trøndelag Teatersamlag i nord.
 • Norsk kulturskoleråd

  Medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.
 • Rogaland teaterråd

  Paraplyorganisasjon for det frivillige scenekunstlivet. Arrangerer kurs og nettverksmøter, og forvalter midler for Rogaland fylkeskommune
 • SceneFolk

  Nettverksorganisasjon med medlemmer som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet.
 • Sirkunst

  Interesseorganisasjon for alle aktører innen nysirkus i Norge. Tilbyr årlige samlinger for ungdom og arrangerer festivalen Hepp! annethvert år.
 • Trøndelag Teatersamlag

  Medlemsorganisasjon for grupper som driver med revy og teater. Arrangerer kurs og forvalter en tilskuddsordning på vegne av Trøndelag fylkeskommune.
 • Vestfold teaterråd

  Nettverksorganisasjon for alle som driver med teater Vestfold fylke. Arrangerer kurs og forvalter et tilskudd til kurs til revy og teatergrupper på vegne av fylkeskommunen.
 • Viken Amatørteaterråd

  Interesseorganisasjon for organisasjoner og grupper som arbeider med drama og amatørteater i Akershus fylke. Drifter en tilskuddsordning for fylkeskommunen.

Organisasjoner med scenekunstformål

 • Buskerud Teater

  Kompetansesenter for teater og kreativitet i Buskerud fylke. Tilbyr instruksjon og deltakelse i scenekunstprosjekter. Drifter et kostymelager som tilbyr utleie av kostymer.
 • Dramas

  Dramas låner ut manus og klarere framføringsrettigheter for norsk amatørteater.
 • Dramatikkens hus

  Utvikler ny, norsk dramatikk for scener i Norge og utlandet. Gir midler og ressurser til profesjonelle kunstnere for bl.a. skriveprosesser og dramaturgveiledning.
 • Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

  HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.
 • KULTA

  Senter med spesialkompetanse innen teater, sirkus, arrangement, pedagogikk og kurs. Har bl.a. egen regissør, scenograf, rekvisitør, tekniker og produsent
 • Norsk Amatørteaterforbund

  Medlemsorganisasjon for teaterlag og enkeltpersoner. Drifter festivalen Teaterdagene og NM i Teatersport™. Tilbyr økonomisk støtte og forsikring.
 • Norsk Revyfaglig Senter

  Kompetansesenter for revy, med servicekontor for revygrupper. Arrangerer NM i revy og har samarbeid med ni regionale revyfestivaler om "Veien til Høylandet". Drifter Humorportalen.
 • Oslo teatersenter

  Tilbyr øvingslokaler, teaterskole og produksjonsstøtte til frie og frivillige scenekunstnere. Er også festivalarrangør, bla. Rampelysfestivalen.
 • Ravn

  Frivillig, idéell organisasjon for levende rollespill. Støtter arrangørgrupper av rollespill og bidrar til andre laivrelaterte aktiviteter og hendelser.
 • Rosegården Teaterhus

  Frivillig forening som disponerer et fullverdig produksjons- og visningslokale i Kristiansand for amatørteateroppsetninger. Leier ut lokale, teknisk materiell og kostymer.
 • Teater i Fjellregionen

  Interkommunalt kompetansesenter for drama og teater i Nord-Østerdalen. Tilbyr kompetanse i produksjon, instruksjon og scenografi, og deltagelse i scenekunstprosjekter.
 • Vestlandske Teatersenter

  Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler.

Nettverksorganisasjoner for frilansere

 • Musikkteaterforum

  MTF er en medlemsbasert interesseorganisasjon drevet til fremme for musikkteater som kunstform, og for å styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør.
 • Propellen Teater

  Løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger.
 • Proscen

  Produsentenhet for scenekunst, kompetanse-, nettverks- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet
 • RadArt

  For kunstnere og andre som jobber med fri scenekunst. Målet er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i Tromsø-regionen. Holder til i Rådstua Teaterhus.
 • Scenekunst Sør

  Kompetansesenter med formål om å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder-fylkene. Disponerer en scene i gamle Kristiansand teater.

Interesseorganisasjoner for det frivillige scenekunstfeltet

 • Dissimilis Norge

  Jobber aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.
 • Norske Historiske Spel

  En medlemsorganisasjon for historiske spel som arbeider for gode økonomiske rammer for spel

Organisasjoner med kunstformål

 • Trafo

  Nettsted for unge kunstnere. Tilbyr digitalt utstillingsrom, mentorhjelp og kunststipender.
 • UKM Norge

  Nasjonalt nettverk for Kulturmønstring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Organisasjoner med forvaltningsoppgaver

 • AOF Norge

  Voksenopplæringsforbund for organisasjoner som også gir tilskudd til kulturaktiviteter.
 • Kulturrom

  Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå er ordningen utvidet til også å omfatte flere musikksjangre og scenekunst.
 • LNU

  LNU forvaltar ei rekkje støtteordningar som bidreg til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjonar og aktivitetar i Noreg og utlandet. Støtteordningane kjem barn og unge til gode – både innanfor og utanfor organisasjonane.
 • NCB

  Forvalter rettigheter for å synkronisere lyd og bilde.
 • Norsk kulturråd

  Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
 • Samisk studieforbund (SOL)

  Folkeopplysning og voksenopplæringsvirksomhet for samer.
 • Studieforbundet kultur og tradisjon

  For organisasjoner som tilbyr kurs og opplæring innen kultur og tradisjon. Arbeider for flere og bedre kurs, og for tilgjengelig kulturopplæring rundt om i hele Norge
 • TONO

  Forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk og gir komponister og tekstforfattere en inntekt.

Organisasjoner for utdanning

 • Akademi for Scenekunst (NTA)

  Tilbyr to bachelorprogram i skuespill og scenografi, og et masterprogram i scenografi. Utvikler eksperimentelle scenekunstnere.
 • Bårdar Akademiet

  Fagskole innen dans og musikkteater. Tilbyr bachelorgrad i samarbeid med Laine Theatre Arts og University of Creative Arts i London.
 • Kunsthøgskolen i Oslo

  En produksjonsrettet utdannelse med flere retninger innen scenekunst, som teater, ballett, opera og regi.
 • Musikkteaterhøyskolen

  Norges eneste bachelorutdanning i musikkteater. Utdanner musikalartister innen de tre store kunstfagene; teater, dans og sang.
 • Nord universitet

  En av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Tilbyr bachelor i teaterprodukskjon og skuespillerfag.
 • Norges Dansehøgskole (Nå Høgskolen Kristiania)

  Skolen tilbyr en bachelor i dans med pedagogikk. Du velger mellom fordypning i jazzdans eller samtidsdans, fra og med andre studieår, mens første år er felles for alle. Du vil ha klassisk ballett gjennom alle tre år, som en grunnteknikk.
 • Ringerike Folkehøgskole

  En frilynt folkehøgskole med linjer som dans, musikal, stand-up og revy, og design og fashion.
 • Romerike folkehøgskole

  Folkehøgskole som spesialiserer seg på scenekunst. Tilbyr linjer som teater, musikk og teater, kostyme og teatersminke, lyd og musikk, tegning, kunst og scenografi og lysdesign.
 • Solbakken Folkehøgskole

  Tilbyr et bredt faglig opplegg innenfor teater, sang, dans og musikal. Tilbyr også scenetekniske fag.
 • Westerdals (Nå Høgskolen Kristiania)

  En høgskole med flere studieretninger innen kreative fag, blant annet tekst og skriving, scenekunst og studio, og film og medier.

Abonner på vårt nyhetsbrev