Organisasjoner innen scenekunst

Organisasjoner

Organisasjoner med kulturformål

 • 4H Norge

  Landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som skal utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom. Har lokallag i alle fylker. Teater er et av aktivitetstilbudene.
 • Frilynt

  Medlemsorganisasjon for grupper og lag med hovedvekt på kultur. Tilbyr aktiviteter til barn og unge innenfor film- og teater. Arrangerer årlig sommercamp og NM junior Teatersport.
 • Noregs Ungdomslag

  Kulturorganisasjon for folkelige kulturtradisjoner. Har medlemslag i heile landet. Mange driv også med teater og dans. Tilbyr instruktøropplæring og gjesteinstruktørar.

Organisasjoner med nettverksformål

 • Drama- og teaterpedagogene

  Interesseorganisasjon som arbeider fagpolitisk med drama og teater i utdanningsforløpet. Arrangerer kurs og nettverkssamlinger og utgir DRAMA - nordisk dramatidsskrift.
 • Nettverk for regionale teaterråd

  NRT er et nettverk bestående av seks teaterråd, fra Foreningen for amatørteater i Agder i sør til Trøndelag Teatersamlag i nord.
 • Norsk kulturskoleråd

  Medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.
 • SceneFolk

  Nettverksorganisasjon med medlemmer som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet.
 • Sirkunst

  Interesseorganisasjon for alle aktører innen nysirkus i Norge. Tilbyr årlige samlinger for ungdom og arrangerer festivalen Hepp! annethvert år.
 • Trøndelag Teatersamlag

  Medlemsorganisasjon for grupper som driver med revy og teater. Arrangerer kurs og forvalter en tilskuddsordning på vegne av Trøndelag fylkeskommune.
 • Vestfold teaterråd

  Nettverksorganisasjon for alle som driver med teater Vestfold fylke. Arrangerer kurs og forvalter et tilskudd til kurs til revy og teatergrupper på vegne av fylkeskommunen.
 • Viken Teaterråd

  Interesseorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider med amatørteater i Viken fylke.

Organisasjoner med scenekunstformål

 • Buskerud Teater

  Buskerud Teater styrker og utvikler lokal scenekunst i Viken, og bistår barn, unge og voksne med kompetanse, virksomhet og rådgivning. Buskerud Teater jobber for et inkluderende og mangfoldig scenekunstfelt.
 • Dramas

  Dramas låner ut manus og klarere framføringsrettigheter for norsk amatørteater.
 • Dramatikkens hus

  Utvikler ny, norsk dramatikk for scener i Norge og utlandet. Gir midler og ressurser til profesjonelle kunstnere for bl.a. skriveprosesser og dramaturgveiledning.
 • Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

  HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.
 • KULTA

  Senter med spesialkompetanse innen teater, sirkus, arrangement, pedagogikk og kurs. Har bl.a. egen regissør, scenograf, rekvisitør, tekniker og produsent
 • Norsk Amatørteaterforbund

  Medlemsorganisasjon for teaterlag og enkeltpersoner. Drifter festivalen Teaterdagene og NM i Teatersport™. Tilbyr økonomisk støtte og forsikring.
 • Norsk Revy

  Nasjonalt kompetansesenter for revy som skal rekruttere til og utvikle revysjangeren, lage arrangementer og ta vare på revyhistorien. Arrangerer blant annet NM i revy og NM i skolerevy, og har samarbeid med seks regionale revyfestivaler om "Veien til Høyl
 • Oslo teatersenter

  Tilbyr øvingslokaler, teaterskole og produksjonsstøtte til frie og frivillige scenekunstnere. Er også festivalarrangør, bla. Rampelysfestivalen.
 • Ravn

  Frivillig, idéell organisasjon for levende rollespill. Støtter arrangørgrupper av rollespill og bidrar til andre laivrelaterte aktiviteter og hendelser.
 • Rosegården Teaterhus

  Frivillig forening som disponerer et fullverdig produksjons- og visningslokale i Kristiansand for amatørteateroppsetninger. Leier ut lokale, teknisk materiell og kostymer.
 • Teater i Fjellregionen

  Interkommunalt kompetansesenter for drama og teater i Nord-Østerdalen. Tilbyr kompetanse i produksjon, instruksjon og scenografi, og deltagelse i scenekunstprosjekter.
 • Vestlandske Teatersenter

  Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler.

Nettverksorganisasjoner for frilansere

 • Musikkteaterforum

  MTF er en medlemsbasert interesseorganisasjon drevet til fremme for musikkteater som kunstform, og for å styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør.
 • Propellen Teater

  Løst sammensatt organisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger.
 • Proscen

  Produsentenhet for scenekunst, kompetanse-, nettverks- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet
 • RadArt

  For kunstnere og andre som jobber med fri scenekunst. Målet er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i Tromsø-regionen. Holder til i Rådstua Teaterhus.
 • Scenekunst Sør

  Kompetansesenter med formål om å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder-fylkene. Disponerer en scene i gamle Kristiansand teater.

Interesseorganisasjoner for det frivillige scenekunstfeltet

 • Dissimilis Norge

  Jobber aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.
 • Norske Historiske Spel

  En medlemsorganisasjon for historiske spel som arbeider for gode økonomiske rammer for spel

Organisasjoner med kunstformål

 • DUS- Den unge scenen

  DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom
 • Trafo

  Nettsted for unge kunstnere. Tilbyr digitalt utstillingsrom, mentorhjelp og kunststipender.
 • UKM Norge

  Nasjonalt nettverk for Kulturmønstring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Organisasjoner med forvaltningsoppgaver

 • AOF Norge

  Voksenopplæringsforbund for organisasjoner som også gir tilskudd til kulturaktiviteter.
 • Kulturrom

  Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.
 • LNU

  LNU forvaltar ei rekkje støtteordningar som bidreg til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjonar og aktivitetar i Noreg og utlandet. Støtteordningane kjem barn og unge til gode – både innanfor og utanfor organisasjonane.
 • NCB

  Forvalter rettigheter for å synkronisere lyd og bilde.
 • Norsk kulturråd

  Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
 • Samisk studieforbund (SOL)

  Folkeopplysning og voksenopplæringsvirksomhet for samer.
 • Studieforbundet kultur og tradisjon

  For organisasjoner som tilbyr kurs og opplæring innen kultur og tradisjon. Arbeider for flere og bedre kurs, og for tilgjengelig kulturopplæring rundt om i hele Norge
 • TONO

  Forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk og gir komponister og tekstforfattere en inntekt.

Organisasjoner for utdanning

 • Akademi for Scenekunst (NTA)

  Tilbyr to bachelorprogram i skuespill og scenografi, og et masterprogram i scenografi. Utvikler eksperimentelle scenekunstnere.
 • Bårdar Akademiet

  Fagskole innen dans og musikkteater. Tilbyr bachelorgrad i samarbeid med Laine Theatre Arts og University of Creative Arts i London.
 • Høgskolen Kristiania

  En høgskole med flere studieretninger innen kreative fag, blant annet tekst og skriving, scenekunst og studio, og film og medier.
 • Kunsthøgskolen i Oslo

  En produksjonsrettet utdannelse med flere retninger innen scenekunst, som teater, ballett, opera og regi.
 • Musikkteaterhøyskolen

  Norges eneste bachelorutdanning i musikkteater. Utdanner musikalartister innen de tre store kunstfagene; teater, dans og sang.
 • Nord universitet

  En av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Tilbyr bachelor i teaterprodukskjon og skuespillerfag.
 • Norges Dansehøgskole (Nå Høgskolen Kristiania)

  Skolen tilbyr en bachelor i dans med pedagogikk. Du velger mellom fordypning i jazzdans eller samtidsdans, fra og med andre studieår, mens første år er felles for alle. Du vil ha klassisk ballett gjennom alle tre år, som en grunnteknikk.
 • Ringerike Folkehøgskole

  En frilynt folkehøgskole med linjer som dans, musikal, stand-up og revy, og design og fashion.
 • Romerike folkehøgskole

  Folkehøgskole som spesialiserer seg på scenekunst. Tilbyr linjer som teater, musikk og teater, kostyme og teatersminke, lyd og musikk, tegning, kunst og scenografi og lysdesign.
 • Solbakken Folkehøgskole

  Tilbyr et bredt faglig opplegg innenfor teater, sang, dans og musikal. Tilbyr også scenetekniske fag.

Abonner på vårt nyhetsbrev