En dame som står foran en forsamling å snakker
Fra seminarrekka "Redesign av amatørteaterbevegelsen" der målet var gi innspill til en prosess rundt å utvikle en enklere samarbeidsstruktur for å sikre et faglig løft i det frivillige scenekunstfeltet.
Aktuelt

Invitasjon til nettverket SceneFolk

Nettverksorganisasjonen SceneFolk arrangerer frokostmøter på nett tre torsdager i oktober.

SceneFolk har som mål å være et felleskap for aktører i det frivillige scenekunstfeltet og inviterer til å komme med innspill og drøfte det formelle grunnlaget for videreutvikling av nettverket.  Sekretariatsfunksjon ivaretas av HATS pr i dag. Det frivillige scenekunstfeltet omfatter amatørutøvere og profesjonelle aktører. De profesjonelle i dette feltet er alt fra enkeltkunstnere, kunstnerdrevne kompanier, organisasjoner og store institusjoner. Alle aktører som har scenekunst som formål kan bli medlemmer i nettverket. Nettverket SceneFolk er etablert med et interimstyre. Det er søkt statlige midler til nettverket, for å ha kapasitet til å utvikle nettverksaktiviteten og midler til å gjennomføre disse. Svar på søknad om statlige midler foreligger i starten av 2023.

Nettverket kan ha følgende funksjoner

1. Møtested for å dele erfaringer og kunnskap
2. Være en arena for samarbeid om nasjonale tiltak
3. Samling rundt felles konsensusbasert interessepolitikk
4. Nedsette redaksjonsråd for å videreutvikle Scenefolk.no

Bakgrunn

I 2015/2017 hadde Buskerud Teater, Norsk Revy, Vestlandske Teatersenter og HATS et nasjonalt oppdrag og midler fra Kulturdepartementet for å utvikle nasjonale tiltak, etter at Norsk Teaterråd var lagt ned. En av aktivitetene var seminarrekka  “Redesign av amatørteaterfeltet”. Tittelen skulle synliggjøre at begrepet amatørteaterbevegelsen var knyttet til en forhistorisk politisk kontekst. Det var behov for en ny beskrivelse av en virkelighet med hele mangfoldet av aktører. Videre var målet med seminarrekka å gi innspill til en prosess rundt å utvikle en enklere samarbeidsstruktur for å sikre et faglig løft i det frivillige scenekunstfeltet i Norge.

Oppsummering fra seminarrekka Redesign av amatørteaterselskapet viser tydelig at det frivillige scenekunstfeltet er bygd på kunstnerisk virksomhet, og at tjenestene til amatører skal ikke være av dårligere kvalitet enn det profesjonelle scenekunstfeltet får. Vi trenger et fagnettverk som binder sammen nasjonale og regionale aktører, og som bygger broer over skillelinjene proff og amatør. Mange organisasjoner trenger samarbeid for å nå brukere med sine tilbud og nå egne målsettinger. Arbeidet med utviklingen av nettverket SceneFolk stoppet opp da Kulturdepartementet i 2018 besluttet at Norsk kulturråd skulle administrere støtteordningene i feltet. Da ble det ikke gitt midler til nettverksaktivitetene, kun til drift av scenefolk.no. Med pandemien kom idéen om å skape fellesarenaer digitalt, og det ukentlige digitale treffstedet Lillelørdag ble satt igang. Samtidig er aktiviteten på scenefolk.no opprettholdt. Begge initiativene kan kan være relevante for et nasjonalt nettverk av aktører i det frivillige scenekunstfeltet, og det foreslås å opprette egne redaksjonsråd for tjenestene.

Zoomlenke til alle møtene

Møte 1 Torsdag 06.10.2022 kl 0845-0930
Agenda

 1. Kort om grunnlaget for nettverket og prosess mot årsmøte 18. november 
 2. Teatersjef Nora Evensen ved Turnéteatret i Trøndelag: “Scenetreff Trøndelag har lyktes som regionalt møtepunkt, hva er oppskriften?” 
 3. Drøftelse: 
  Hvilken rolle kan et nettverk spille for deg og for din organisasjon?  
  Hvordan kan vi utvikle vedtektene som slik at de speiler ambisjon om delingskultur og fagutvikling.

Møte 2 Torsdag 13.10.2022 kl 0845-0930
Agenda

 1. Oppsummering fra møte 1: Forslag til formålsparagraf i vedtektene
 2. Drøftelse: 
  Hvilke oppgaver utfører du/ din organisasjon som du/dere ønsker ønsker et faglig samarbeid om?
  Hvilke spesialkompetanse/kunnskap/arbeidsområder har dere som kan komme andre til gode?

Møte 3 Torsdag 20.10.2022 kl 0845-0930
Agenda

 1. Oppsummering fra møte 2: Forslag til oppgaver for nettverket
 2. Informasjon om arbeid videre med vedtektsendring
 3. Drøftelser:
  Har vi noen felles interessepolitisk saker? 

 

Relatert organisasjon

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.

Abonner på vårt nyhetsbrev