Momsrefusjon for lag og foreninger.
Momsrefusjon er en ekstrainntekt for lag og foreninger. Refusjonen kan brukes til neste produksjon eller investere i utstyr. Foto: HATS.
Nyttig info

MIDLER TIL PRODUKSJON OG UTSTYR

Nasjonale støtteordninger skal nå ut til aktører hele landet

Støtteordninger som krever at 1/3 del av deltakerne er ungdom under 26 år
Frifond.no: løpende frister 

Støtteordning for amatørteatergrupper med voksne
Kulturrådet: 

Støtteordning til teknikk og scenerom
Kulturrom:  

Støtteordning der ungdom medvirker
Frifond Teater: Løpende frist

 

Relaterte støtteordninger

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturrådet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
to ganger i året
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte til teknisk utstyr: Kulturom

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler- Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet

Frister
1. september og 1. mars
Søknad
Digitalt søknadsskjema
Relatert artikkel
produksjonsbudsjett med flere kolloner
Tips & triks

Abonner på vårt nyhetsbrev