fønix
Bilde: Buskerud Teater
Nyttig info

Fønix - internasjonalt arbeid for og med ungdom

Buskerud Teater igangsetter prosjektet Fønix som er et stort internasjonalt prosjekt med workshoper for ungdom og ungdomsarbeidere på tvers av Europa. Les mer her og meld deg på

Fønix er et spennende internasjonalt prosjekt som på tvers av Europa skal undersøke teatrets rolle i samfunnet.

Prosjektet setter søkelys på teatrets psykososiale og politiske plass i samfunnet. Med Phoenix ønsker vi å bevisstgjøre kulturfrivilligheten om teatret som ytringsarena, og potensiale for påvirkning i lokalsamfunnet. Phoenix er et kompetansehevende tiltak for både ansatte i Buskerud Teater, samarbeidspartnere og frilansere. - Buskerud Teater

Det vil bli avholdt workshoper med ulike temaer som f.eks. polarisering, teaterfaglige metoder og ungdomsutveksling i Danmark, Spania og Tyrkia i løpet av 2024 og 2025. Målgruppen vil både være ungdommer og ungdomsarbeidere. 

Du kan lese mye mer om prosjektet og melde deg på her. Det er begrenset antall plasser på workshopene. 

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

Buskerud Teater

Buskerud Teater styrker og utvikler lokal scenekunst i Viken, og bistår barn, unge og voksne med kompetanse, virksomhet og rådgivning.

Abonner på vårt nyhetsbrev