Musikal Urinetown
Fra musikklinjeprosjektet Urinetown i 2022. Foto: Arne Inge Næss
Meninger

En lei runddans!

I denne artikkel kommenterer leder for Teater i Fjellregionen Ingvild Jenssen på de politiske forslag om nedleggelse av kulturtilbud på Innlandet. Les her og ta del i debatten!

Så byr fylkeskommunen atter opp til denne evinnelige dansen med forslag om nedleggelse. Forslaget om å avvikle linjetilbudet musikk, dans og drama ved Nord-Østerdal videregående skole er igjen lagt på bordet av fylkesdirektøren, og igjen må kulturgarden ut på barrikadene og kjempe. Det viser en manglende forståelse for kulturlivets betydning i regionen vår, samt manglende respekt ovenfor elever og lærere ved musikklinja. Det er både trist og frustrerende, ettersom argumentene for musikklinjas rett til liv er grundig gjort rede for. Mange ganger.

Fylkeskommunedirektøren skriver i forslaget:

“Selv om tilbudet er attraktivt og viktig i et helhetlig kulturperspektiv, anses viktigheten av å ivareta arbeidslivets kompetansebehov og bransjene i regionen som sterkere når man må prioritere mellom tilbud”.

Musikal Urinetown
Fra musikklinjeprosjektet Urinetown i 2022. Foto: Arne Inge Næss

Kultur bygger identitet

Tidligere når musikklinja har ligget på den økonomiske bøddelblokka, har argumentasjonen vært at søkertallet til linjen har vært for lavt. Nå er ikke det tilfellet lenger. Snarere tvert imot. De siste årene er det flere søkere til musikklinjen ved NØVGS enn skolen i skrivende stund har kapasitet til å ta inn. Så nå er argumentasjonen annerledes, og mer til sakens egentlige kjerne: tilbudet anses ikke som viktig nok, sånn i samfunnsøyemed. Det er en holdning som er utdatert og direkte strider med fylkets styringsførende dokumenter. I Innlandets kulturstrategi står det side opp og side ned om hvordan kultur er vesentlig for levende og inkluderende lokalsamfunn. Hvordan kulturen fremmer god helse, øker bolysten og bygger identitet. At det er kulturen som binder lokalsamfunnet sammen, og at det utgjør en helt sentral suksessfaktor i arbeidet med by- og stedsutvikling. Både som leder for Teater i Fjellregionen, og som privatperson som bor i Nord-Østerdal, kan jeg skrive under på at det stemmer, og videre; at det er kulturinteressert barn og ungdom som er det bankende hjertet til hvorfor det er sant.

Musikal Urinetown
Fra musikklinjeprosjektet Urinetown i 2022. Foto: Arne Inge Næss

I jobbsammenheng møter og samarbeider teatret med ungdom som går musikklinja, eller som ønsker seg dit. Vi møter voksne som har gått der, lærere som jobber der og til og med eldre som har vært lærere der. Det er ulike og unike mennesker selvsagt, men til felles har de at de er engasjerte, imøtekommende og kreative folk. De involverer seg i det som skjer i lokalsamfunnet og de holder døra åpen for deg, uansett hvem du er. Det kan vel vitne om at man lærer mer enn bare å spille et instrument på musikklinja. At man får med seg verdier som Innlandet ønsker seg i de som er fremtiden, også i næringslivet, eller?

Et sterkt kulturliv

Kulturlivet i regionen er sterkt, variert, og helt unikt sett i sammenheng med innbyggertallet, og det kommer ikke av seg selv. Det handler om at de ulike aktørene, på tvers av frivillighet og institusjoner, er i et velfungerende symbiotisk forhold og drar nytte av hverandre. Musikklinja er en blomstrende ressursbank, hvor både elever og lærere er bidragsytere inn alskens prosjekter på tvers av kommunegrensene her oppe i regionen. Det er for eksempel svært sjeldent at Teater i Fjellregionen gjør et prosjekt, som ikke involverer kompetanse fra noen tilknyttet linjen. Om musikklinja ved NØVGS fjernes, fjernes også en uvurderlig grunnstein i det myldrende kulturlivet i regionen, og kompetansen som da forsvinner vil få negative ringvirkninger jeg helst vil slippe å tenke på.

Musikal Urinetown
Fra musikklinjeprosjektet Urinetown i 2022. Foto: Arne Inge Næss

I Innlandsstrategien står det:

“Barn og unge er Innlandets fremtid, og deres oppvekst må sikres, slik at de opplever omsorg, inkludering og utvikling. Barn og unge er blant annet opptatt av fysisk og psykisk helse, flere alternative utdanningsløp i videregående skole, og attraktive og tilrettelagte studentmiljøer.”

Vi vet at Innlandet står ovenfor en utfordring hva gjelder befolkningsutvikling og lavere elevtall i fremtiden, og at forslaget handler om penger, ikke vond vilje. Men om fylket alvorlig ønsker vekst i regionen? At Nord-Østerdal skal være et sted hvor dagens barn- og unge vil komme tilbake til? Da lar de musikklinja ved NØVGS stå i fred. Å legge ned kulturen er ikke løsningen på den problematikken.

Målgruppe
Relatert organisasjon

Teater i Fjellregionen

Interkommunalt kompetansesenter for drama og teater i Nord-Østerdalen. Tilbyr kompetanse i produksjon, instruksjon og scenografi, og deltagelse i scenekunstprosjekter.

Abonner på vårt nyhetsbrev