Koreografi
Foto: Maria Landmark
Tips & triks

Få hull på koreografien!

Du har sikkert opplevd det før. Ideene er der, og du vil lage en dans, men når du kommer inn i studio står du plutselig fast. Bevegelsene kommer ikke ut, og det føles vanskelig å komme i gang. For hvor begynner du? Av og til kan selv den beste ideen være vanskelig å få hull på, så det å ha noen konkrete verktøy for å komme i gang med å utvikle fysisk bevegelsesmateriale kan være til stor hjelp.

Her kommer tre ulike innganger til å lage en koreografisk skisse. De henvender seg til deg som skal lage koreografi, men kan også brukes hvis du skal undervise, eller hjelpe en gruppe med å komme i gang med å lage bevegelser. Øvelsene fungerer fint hver for seg og i samspill med hverandre.

Metode 1: Bevegelsesord

Skriv ned alle bevegelsesordene du kan. Tenk verb - alt kroppen kan gjøre. Skli, rulle, hoppe, løpe, hinke, snurre, veive, falle, stoppe, trampe, riste osv. Lag listen så lang som mulig. Når du har gjort det, prøver du å bevege deg til alle ordene. Når du har testet ut alle ordene fysisk (gjør din egen versjon hvis det er noe du ikke faktisk kan, f.eks hvis du har skrevet salto og ikke kan gjøre salto) så setter du kryss ved 8 av ordene, og setter dem i en rekkefølge fra 1-8. Så øver du inn disse 8 bevegelsene, lager overganger mellom dem, og holder på til du husker dem utenat. Nå har du en frase! Er dere flere kan dere gi hverandre 8 ord (det blir mer spennende når man ikke vet selv hvilke ord man får), og så kan dere prøve å gjøre frasene samtidig. Kanskje er det noen punkter i koreografiene som passer veldig godt sammen? Ta vare på dem. Dere kan også jobbe med å legge til noen like bevegelser, felles pauser eller spesifikke retninger.

Du vil se at du mest sannsynlig har en start på en koreografi som beveger seg mye i rommet, og som bruker andre bevegelser enn det du vanligvis bruker. Denne metoden er også fin å bruke i en gruppe hvor dere vil lage en koreografi som ikke er unison.

Metode 2: Gulvmønster

Ta fram et ark, og tegn et kryss på arket. Hold så pennen på krysset, og tegn en strek i ulike retninger uten å slippe opp i 3 ca sekunder. Du har nå laget et gulvmønster. Tenk deg at arket er hele rommet, og prøv å beveg deg slik som streken sier. Krysset er starten, og slutten av streken er slutten på bevegelsesfrasen. Når du har lært deg hele ruten kan du begynne å legge til flere bevegelser. Legg til stopp, ulike nivåer og ulike måter å komme seg fra det ene til det andre stedet. Du har nå laget en skisse for hvor du skal bevege deg, altså hvordan du skal bruke rommet. Når du vet det er det ofte lettere å legge til detaljer, bevegelser og ulike bevegelseskvaliteter. Du vil også se at du med dette verktøyet blir inspirert til å bruke rommet på andre måter enn du vanligvis gjør.

Koreografi
Foto: Maria Landmark

Metode 3: Bilder

Ta fram et blankt ark. Sett så 5 kryss på arket. Så går du ut på gulvet og lager én posisjon (tenk gjerne at det er et bilde) for hvert kryss. Dette fungerer både i gruppe og alene. Det er fint om posisjonene har ulikt nivå og ulik front. Når du er fornøyd med de ulike bildene, lager du overganger mellom dem. Utforsk ulike måter å komme seg fra det ene bildet til det andre. Nå har du en koreografisk skisse du kan utforske videre. Du kan velge om bildene du har laget skal være pauser i koreografien, eller om du beveger deg gjennom dem med flyt. Eksperimenter gjerne videre med bruk av tempo og bevegelseskvaliteter. Kanskje ser du at bildene har dannet en slags tematikk?

Dette er tre måter for å komme i gang med å lage koreografi. Forhåpentligvis ser du at når du er kommet i gang, er det lettere å komme videre. Det å lage en slik skisse er lurt for å ikke bli stående å tenke for lenge, men heller komme seg ut på gulvet og bevege seg. Når du har laget en skisse kan du jobbe videre med detaljer - finpusse på bevegelser, legge til flere ting der du blir inspirert, jobbe med bevegelseskvalitet, tempo, musikk og så videre. Poenget er at man aldri vet helt hva som fungerer før man har prøvd, og det er derfor nyttig å komme i gang!

 

Målgruppe

Abonner på vårt nyhetsbrev