Masker
Meninger

En kalddusj i amatørteateret

Hvorfor tror Regjeringen at flere vil delta i amatørteater når de fjerner støtten til organisasjoner som driver amatørteater?

En måned etter at Kulturalliansens årsmøte klappet begeistret for statssekretærens presentasjon av regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten «Rom for deltakelse», fikk vi en kalddusj: forslag til endringer i Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater. Hvor er det blitt av regjeringens mål om bred deltakelse og inkludering, og løftene om forenkling og medvirkning når sektorens rammevilkår er tema? Her finnes ingen objektive, rettferdige kriterier for fordeling av tilskuddet, hele vurderingen av hvem som kan søke og hvem som skal få midler, er overlatt til skjønn i kulturdirektoratet.

Forslaget til ny tilskuddsordning skal bidra til økt amatørvirksomhet innen sceniske uttrykksformer. For å nå det må sosiale, økonomiske, fysiske og kulturelle terskler for deltakelse være lave: Det må være enkelt å melde seg på aktiviteten, å styre og drive organisasjonen og mulig å drive politisk påvirkningsarbeid for organisasjonens rammevilkår.

Endringsforslaget bidrar imidlertid til det motsatte: Terskelen for deltakelse heves, driften av organisasjonen blir mer komplisert og muligheten for organisasjonene til å arbeide for rammevilkår som stimulerer vekst, reduseres.

Regjeringen vil frata frivillige organisasjoner som ikke har amatørteater som hovedformål retten til å søke driftstilskudd. Dette gir ikke mening når vi vet at medlemmenes terskel for å delta i scenisk amatørvirksomhet er aller lavest når aktiviteten inngår som del i buketten av aktiviteter en organisasjon står for. Flere som aldri har tenkt på eller aldri våget å delta, inkluderes.

Endringsforslaget tvinger organisasjoner som vil beholde retten til å søke driftstilskudd til å etablere amatørteatervirksomheten som en egen juridisk person. Dette er komplisert og dyrt. Kulturalliansen er bekymret for at organisasjoner som er viktige for rekrutteringen til amatørteaterfeltet, kan velge å kutte ut amatørteater. Det innebærer også at organisasjonene ikke kan bruke av driftstilskuddet til interessepolitisk arbeid. Også dette gir lite mening, all den tid arbeid for å styrke rammebetingelsene er en viktig forutsetning for å skape vekst i deltakelsen og utvikling på amatørteaterfeltet.

Kulturalliansen og regjeringen er enige om målet: bred deltakelse og inkludering i amatørteatervirksomheten. Men endringen som foreslås i virkemidlene, er feil. Heldigvis er det fortsatt tid til å endre på dette. Vi ber regjeringen bruke den!

 

Denne artikkel har også vært publisert på Klassekampen.no

Målgruppe

Abonner på vårt nyhetsbrev