""
Momsrefusjon kan gi lag og foreninger penger til neste produksjon. Foto: Ida Nilsen Aune
Nyttig info

Inspisientens arbeid

En inspisient kan ha mange oppgaver. Den viktigste er å være bindeleddet mellom de ulike delene av en produksjon.

Hva gjør egentlig en inspisient? Det kan være vanskelig å definere akkurat hva inspisienten gjør, siden oppgavene kan variere veldig fra teater til teater, og fra gruppe til gruppe. En vanlig definisjon er at man er bindeleddet mellom de ulike delene av en produksjon.  En koordinator som planlegger prøver og forestillinger, og som sørger for at aktører, regissør, scenograf, lysdesigner og administrasjon får de samme beskjedene. I tillegg er det inspisientens oppgave å sørge for at prøvene blir så effektive som mulig.

Det er mange hensyn man må ta når det kommer til planlegging av en produksjon. Hvis man er ansatt ved et offentlig, profesjonelt teater, har inspisienten som én av sine viktigste oppgaver å holde oversikt over regelverk, tariffavtaler og arbeidstimer for de enkelte gruppene i produksjonen, som for eksempel musikere, aktører, teknikere med flere.  

Vanlige oppgaver for en inspisient kan være:

 • Lage produksjonsplan (hele planen fra prøvestart til premiere, med frister og milepæler). Dette gjøres i samarbeid med regissør/instruktør, produksjonsleder og teatersjef/revysjef eller lignende.
 • Lage prøveplaner (ukeplan eller dagsplan med detaljert info om hvem, hva, hvor) og distribuere disse.
 • Lage kontaktlister, og distribuere disse.
 • Holde oversikt over hvem som er til stede til enhver tid, hvem som har fått fri, om noen må gå tidlig osv.
 • Sette i gang prøver, og drive disse fremover. Sørge for at folk får pauser og at man holder seg innenfor oppsatt prøvetid.
 • Holde kontakten med alle aktørene slik at regissøren/instruktøren ikke trenger å svare på alle spørsmål.
 • Holde alle i produksjonen oppdatert på eventuelle endringer som gjøres.
 • Sufflere hvis det er behov.
 • Koordinere kostymeprøver og maskeprøver slik at tiden blir brukt mest mulig effektivt.

  Inspisient 

  • Er regissørens høyre hånd.
  • Er en prosjektkoordinator som holder i produksjonen fra prøver til siste forestilling. 
  • Det finnes ingen ren inspisientutdanning i Norge. De fleste studerer i Englang, hvor LIPA, LAMDA og RADA er blant de mest populære skolene. 
 • Holde manuset oppdatert.
 • Planlegge eventuelle fotogjennomganger og annen fotografering.
 • Kjøre lys eller lyd i enkelte tilfeller hvis det er mulig å kombinere dette med resten av oppgavene. Det kommer helt an på størrelsen på produksjonen.
 • Holde oversikt over hvilke rekvisitter som er i bruk når, og være behjelpelig med å organisere dette bak scenen. Dette er spesielt aktuelt når man ikke har rekvisitør. Lag gjerne en hylle til hver person med navn, så er det lett for skuespillerne å finne sine egne rekvisitter. Lag liste, og sett rekvisittene klart på samme sted hver dag.
 • Ta tiden på sketsjer, scener, gjennomganger, så man har en viss oversikt over hvor lang forestillingen kommer til å bli.
 • Følge med på HMS, spesielt hvis man ikke har en dedikert scenemester. Si fra til produksjonsleder dersom man synes noe er uforsvarlig.
 • Følge opp teksten i programmet hvis man har det, sørge for at alle de aktuelle involverte har kommet med.
 • Avvikling av forestilling. I noen tilfeller er det mange stikkord for kjøring av lys, lyd og scenografi, i andre er det bare å sette i gang forestillingen.
 • Hjelpe til bak scenen med hurtigskift, skifte mygg, sceneskift osv.

​​​​​Nyttige tips:

 • Lag lister for å holde oversikt.
 • Notér i manuset hvor folk står og går, hvis det er lenge mellom hver øvelse, er det lett å glemme.
 • Egne øvelser for sceneskift kan spare mye tid.
 • Hold oversikt i rommet under prøver, spesielt når lys, lyd og scenografi er på plass. Vit hvem man venter på hvis det stopper opp, slik at det går tydelig frem når man er klar til å fortsette. Det kan nemlig ofte skje at man venter på hverandre, uten å være klar over det.
 • Sett teipmerker på gulvet der sceneelementene skal stå.
 • Ha et førstehjelpskrin lett tilgjengelig.
 • Ha blyanter og viskelær til utlån.
 • Hvis man jobber musikalsk, husk å sjekke at pianist/band er innkalt når de trengs.
 • Husk å si fra dersom folk må ha med mat eller om produksjonen sørger for dette.
 • Få inn i planene når man skal møte for å ta på mygg, skifte til kostyme, varme opp og lignende.
 • Prøv å få så mange gjennomganger som mulig før premiere.

 

Det finnes ingen ren inspisientutdanning i Norge. De fleste studerer i Englang, hvor LIPA, LAMDA og RADA er blant de mest populære skolene. Enkelte utdanninger har fagkombinasjoner som gir kompetanse for å arbeide som inspisient. 

 

Målgruppe
Relatert organisasjon

Høgskolen Kristiania

En høgskole med flere studieretninger innen kreative fag, blant annet tekst og skriving, scenekunst og studio, og film og medier.
Relatert verktøy
Spelhandboka er en nettbasert håndbok. Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind
Redaksjon: Egil Johansen,Daniel Persson og Berit Vordal
Arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst for teatre. Gjelder for Norsk Skuespillerforbund og Norske dansekunstnere ved teatrene.

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Prøveplan

En prøveplan er en oversikt over hvem, hva, hvor; hvem kommer når og hva skal gjøres under prøvene. Prøveplanen er avgjørende for å vite at produksjonen kommer i mål.
Relatert artikkel
""
Tips & triks

Abonner på vårt nyhetsbrev