Mennesker sittende på en scene med armer i været
Foto:HATS
Tips & triks

Devised Theatre i revy

Hvordan kan man skape revynummer, konsepter og hele forestillinger på gulvet der hele revylaget er involvert?

I "devised teater"- tradisjonen, som involverer kreativ medvirkning fra både skuespillere og tekstforfattere, teknikere, kostymemakere, kakebakere, ja kort sagt hele revylaget, har alle en rolle i produksjonen. Pål Hasselvold fra Norsk Revy inviterte sceneinstruktør og tekstforfatter Andreas Gregersen til å fortelle mer:

Den mest konkrete oversettelsen av begrepet “Devised Theatre” er “egenskapt teater”. Man starter altså med “ingenting” og lager en teaterforestilling ut i fra det. Og “er det ikke slik vi lager revy, da?” spør kursholder Andreas Gregersen. Han påpeker at devised revy ikke er en egen sjanger på, men en måte å tenke prosess på. En prosess som kan være krevende, der det er mange hensyn en skal ta stilling til, og som krever mye av mange. Men det er også en prosess som i stor grad handler om samarbeid og gir mange positive virkninger. Det gir alle involverte en mulighet til å få større eierforhold til det endelige produktet og kan sette i gang kreative prosesser man ikke ville funnet frem til ved en mer tradisjonell arbeidsmåte.

Kort beskrevet tar man utgangspunkt i noen premisser/assosiasjoner som man forholder seg til og improviserer fram situasjoner, scener og sketsjer ut i fra det. Prosessen kan deles inn i fem steg:

Steg 1: Sette rammeverk
Steg 2: Konseptarbeid
Steg 3: Utvikle innhold
Steg 4: Regissere innhold
Steg 5: Fremføring

Et godt råd er å dele inn prosessen og jobbe godt med alle i produksjonen, og alle involveres i brainstorming av temaer for revyen sin.

I en oppstart er det viktig med forventningsavklaringer, å bli kjent med de involverte og deres ambisjoner for så å definere utgangspunktet for det videre arbeidet.

Under konseptutviklingen og utviklinga av innhold bruker Gregersen flere verktøy, som improvisasjon og assosiasjoner til spill på gulvet og tekstarbeid på gulvet. Det avsluttende tekstarbeidet blir ledet av instruktøren.

Regiarbeidet skjer under hele prosessen, men med utgangspunkt i rammeverket man har kommet frem til i fellesskap. Andreas refererer til den revyen han har jobbet mest devised med, Skirevyen 2019, en revy som for øvrig mottok strålende kritikk av Aftenpostens anmelder. Her kom manuset en måned før premieren, og etter at alt var på plass tok han som regissør et tydeligere grep.

Andreas minner også om at utviklingen handler om aktørene, mens forestillingen handler om publikum. Et annet viktig poeng er at eierskap ikke er det samme som flat struktur. Flat struktur funker ikke ifølge ham. En del andre tips kan også være lure å ta med seg dersom man ønsker å jobbe med devised revy. Man må være med å på produsere masse - da får man mer gull å velge blant. Metoden er en fin måte å etablere en arena der det er lov å gjøre “feil”. Det er også viktig å bruke tid på teambuilding, og kanskje rett og slett feste sammen. Man må gripe mulighetene og bruke det verktøyet hver enkelt har. Dersom noen er gode på gitar, å sjonglere eller har andre talenter - bruk det! Vær kreativ og våg å leke og utforske sammen! Og som regissør må du tørre å ta valgene!

Andreas sine 10 bud: 

1: Definer roller fra dag én.

2: Definer ett, to, eller tre felles mål for forestillingen, som alle er med på.

3: Ha et lidenskapelig forhold til kildegrunnlaget.

4: Få det ned – ikke få det bra (Alt er redigert)

5: Bruk det folk kan – og det de vil lære.

6: La folk jobbe der de er best – Vi må ikke improvisere alt.

7: Alle skal kunne svare hverandre når de spør: «Hvorfor det?»

8: Vær åpen – På alle måter (tør å eksperimentere, tør å være konvensjonelle)

9: Ingenting er hellig.

10: Ha det gøy! 

Relatert organisasjon

Norsk Revy

Nasjonalt kompetansesenter for revy som skal rekruttere til og utvikle revysjangeren, lage arrangementer og ta vare på revyhistorien. Arrangerer blant annet NM i revy.

Buskerud Teater

Buskerud Teater styrker og utvikler lokal scenekunst i Viken, og bistår barn, unge og voksne med kompetanse, virksomhet og rådgivning.

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr bl.a. kompetanseheving for voksne som arbeider med barne- og ungdomsteater.

Abonner på vårt nyhetsbrev