bilder av folk og et paragraftegn
Nyttig info

Kontrakt? Ja takk!

Det kan virke unødvendig å lage en skriftlig kontrakt når man driver på amatørnivå og kjenner den som hyres inn. Men det lønner seg!

Hvorfor kontrakt?

Det er viktig å ha en skriftlig avtale uansett hvor stort eller lite oppdraget er. Det er alltid en mulighet for at det kan oppstå usikkerhet rundt ansvarsfordeling, og da er en felles skriftlig kontrakt et sted å finne svar. I alle prosjekter er det lagt ned både mye frivillig innsats og ressurser. Og skulle noe uventet skje, så er det så viktig å ha alle detaljene i orden på forhånd. Og i dag vet vi at store ting kan skje. Som vi har opplevd i disse koronatider, så får vi ikke lov til å samle folk på scener og i saler.  Det har følger for alle som driver med scenekunst i alle ledd. 


Dette skal med

En kontrakt er en avtale mellom to eller flere partnere, der vi avklarer arbeidsoppgaver, myndighet, ansvar og økonomi. I alle kontrakter er Force majeure vanlig å ha med. Force majeure er navnet både på en regel, og på en type begivenhet. En begivenhet som kan være både natur- og menneskeskapt. Dette er et grunnlag for å oppheve kontakt. Force majeure  eller vis major beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. Nå vet vi at korona-tiltakene legges til grunn for å oppheve kontrakter uten å opprettholde de økonomiske forpliktelsene. Amatørgrupper som har kontrakter og skriftlige avtaler kan søke kompensasjon for kostnader og tapte inntekter, (henvis til artikkelen om kompensasjon i lenke), og frilansere får dokumentasjon for å søke dagpenger. 

 

Ny forestilling planlegges?

Om dere nå har utsatt en forestilling eller planlegger en ny, og inngår avtaler nå, så kan ikke koronasituasjonen brukes som Force majeure grunnlag. Kulturarrangementer som nå skal planlegges fremover i tid må ta i betraktning at det kan komme et nytt utbrudd/oppblomstring av korona, eller nye myndighetsbestemmelser som ikke tillater store forsamlinger. Dette er noe vi nå må kunne forutse. For nye kontrakter er det derfor viktig at kontraktspartene diskuterer, og avtalefester hva som skal skje hvis kontraktsforpliktelsene blir påvirket av koronaviruset. 

Målgruppe
Relatert verktøy

Instruktøravtale

Avtalen regulerer ansvar som instruktøren og arrangøren har i produksjon, samt forhold rundt honorar, reise og opphold.
Last ned: docx (28 Kb)

Oppdragsavtale

Oppdragsavtalen definerer ansvar og plikter mellom oppdragsgiver (revy-/teaterlaget) og ekstern oppdragstaker.

Oppdragsavtale

Oppdragsavtalen definerer ansvar og plikter mellom oppdragsgiver (revy-/teaterlaget) og ekstern oppdragstaker.
Arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst for teatre. Gjelder for Norsk Skuespillerforbund og Norske dansekunstnere ved teatrene.

Abonner på vårt nyhetsbrev