rådstua kurs
Nyttig info

Bruker du andres musikk?

Det er vanskelig å tenke seg en revy uten musikk. Sagt på en annen måte: Det er vanskelig å tenke seg en revy uten komponister og sangtekstforfattere.

Bak hver eneste sang som fremføres på en revyscene står det opphavere som med grunnlag i Åndsverkloven §2 skal gi sin tillatelse til all offentlig bruk av deres musikk. Heldigvis trenger ikke revyarrangører kontakte hver enkelt opphaver selv. Man får fremføringstillatelsen av alle i én enkelt TONO-lisens. På vegne av all verdens opphavere, både i Norge og utlandet. Stort enklere blir det ikke.

Skolerevyer, studentrevyer, amatørrevyer, profesjonelle revyer – alle må ha TONO- avtalen på plass før premieredagen. Man må også sende TONO en oversikt over alle sanger som fremføres i revyen. Det gjør at TONO kan sende det beløp dere betaler for tillatelsen videre til riktig opphaver. Dermed kan revyen være trygg på at så lenge de rapporterer musikkbruken, så havner pengene hos de som har komponert musikken og skrevet sangtekstene.

TONO ble etablert i 1928, og eies og styres fortsatt av norske komponister, sangtekst- forfattere og musikkforlag. TONO-betalingen er ingen musikkavgift, det er tvert imot betaling til de som har laget musikk som brukes.

 

 

Målgruppe
Relatert verktøy

Musikk i revy

Du må søke rettigheter for å bruke musikk produsert av andre.
Last ned: pdf (1684 Kb)

Abonner på vårt nyhetsbrev