bilde med mange folk
Ansatte på Kulturrom Foto: Maja Brenna
Nyttig info

De står klare til å hjelpe deg

De ansatte i Kulturrom skal bidra til at støtteordningene når folk over hele landet. Vi har snakket med fungerende daglig leder Kjetil Wevling, om hvordan de arbeider med dette oppdraget.

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) skal sikre tilgang til rom med gode tekniske vilkår for øving og fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom holder til i Oslo. Hvilken metode bruker dere for å nå ut til søkere i hele landet?

Det stemmer at vi har kontorer i Oslo, og vi er svært glade for at hele landet er representert både i søknadsbunken og på tildelingslisten! Nettside, nyhetsbrev, Facebook og Instagram er de mest opplagte verktøyene våre for å nå ut. Vi samarbeider med de nasjonale organisasjonene som representerer søkerne, siden de har direkte tilgang til sine medlemmer, og kan nå ut til dem på en veldig effektiv måte. Vi er også til stede på så mange konferanser, festivaler og andre treffpunkt for kulturlivet som vi klarer i løpet av et år, der vi gjerne tilbyr søkerveiledning, blir enda bedre kjent med feltene vi er her for, og besøker ulike tiltak som har fått tilskudd fra oss. Vi har også et stort fokus på å ha både geografisk balanse og kjønnsbalanse i styret og fordelingsutvalget vårt.

Dere arrangerer også kurs. Blir det arrangert i hele landet?

Kulturrom har hele landet som nedslagsfelt, så når vi setter opp kurs organiserer vi dem som «Norgesturnéer» der vi stort sett besøker 8-15 byer og tettsteder fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi har så langt samarbeidet med de syv Musikk-kontorene i landet om mange av kursene våre, og ser fram til å også samarbeide med organisasjonene innen dans og teater i årene fremover. Vi samarbeider for tiden med Norsk Musikkråd om å sette opp en kursrunde om grunnleggende lydteknikk for det frivillige kulturlivet, og det kommer trolig til å bli den mest omfattende «turnéen» vi noensinne har organisert. Følg med på nettsiden og sosiale medier for oppdateringer!

Har dere tilbud også på kveldstid/helger slik at amatører og frivillige kan delta?

De aller fleste kursene vi setter opp er på ettermiddag/kveld på hverdager, siden det erfaringsmessig er da det passer for flest å gå på kurs, enten de er amatører eller profesjonelle. En av hovedmålsetningene våre med å drive kurstilbud er å øke kompetansen i bruken av det utstyret vi gir tilskudd til. Det dreier seg da ofte om lys- og lydteknisk utstyr, og siden teknikere gjerne jobber i helgene har det vært fornuftig å legge kursene til hverdager. Fagsamlingen for teknisk ansvarlige på konsertscener, kulturhus og teatre, er et årlig treff for de som er ansatte i disse stillingene, og en god del av dem prioriterer da å bruke et par arbeidsdager i året på litt faglig påfyll, og for å bli kjent med kollegaer fra hele landet.

Kommer det inn søknader fra hele landet?

Ja! Alle landets fylker er stort sett representert både i søknadsbunken og på tildelingslisten.

Målgruppe
Relatert organisasjon

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater.

Abonner på vårt nyhetsbrev