teaterungdom
Nyttig info

Støtte til kurs og forestillinger

Frifond teater er en støtteordning utviklet for dere som driver med revy, laiv, teater og scenisk dans. Les kriteriene nøye, lag en enkel prosjektbeskrivelse og et realistisk budsjett så er det enkelt å søke.
teatermasker

Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper som ønsker å drive med ulike former for teateraktiviteter for og med barn og unge. Det kan være snakk om laiv, impro, nysirkus eller mer tradisjonell teateraktivitet. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerene må være under 26 år.

Søkergruppen og deltagerne må i tillegg gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid. Hovedregelen er derfor at ingen skal få betalt for det de gjør i prosjektet – altså kan man ikke honorere eller lønne skuespillere, musikere eller andre som skal stå på scenen. Det finnes noen få unntak fra denne regelen. 

teksten er hentet fra Frifonds egne hjemmesider.

Målgruppe

Abonner på vårt nyhetsbrev