Kontrakt
Tips & triks

Kontraktskriving på 1-2-3

Blir du også helt svett og urolig av tanken på kontrakter? Vet du ikke helt hvor du skal begynne for å skrive kontraktene for oppsetningen din, og gjør alt du kan for å unngå det? Vær ikke redd, hjelpen er her.
Kontraktskriving

Kontrakter trenger  verken være vanskelige eller  lange, med uforståelige ord. De kan være enkle maler, på én side. Og enda bedre, du trenger ikke en gang lage de selv! De fleste fagforbund til skuespillere, dramatikere og dansere med fler, har enkle kontraktsmaler du kan laste ned og ta utgangspunkt i.  Tilpass kontrakten til ditt formål og budsjett, og du er i mål på 1-2-3. Dette kan være en god løsning om du driver et amatørteater eller en frigruppe.  Viken Teaterråd har samlet mange aktuelle maler for ulike funksjoner i teater som er gratis å laste ned.

https://vikenteaterrad.no/index.php/verktoy/maler-og-skjemaer

Kontraktinnhold for frigrupper

Som frigruppe kommer du veldig langt med en enkel kontrakt, men kan komme fryktelig dårlig ut om du dropper å skrive en med nøkkelpersonene i oppsetningen. Kontrakter er ikke bare en forsikring, men et viktig arbeidsverktøy. Med en god kontrakt unngår du dyre overraskelser.  Er du aktiv og bevisst i kontraktsarbeidet vil kontrakten kunne fungere som en første forventningsavklaring, som kan bidra til at du unngår  konflikter og uklarheter i produksjonsprosessen. 

Kontrakter må inneholde en beskrivelse av arbeidet som skal utføres, samt formålet med arbeidet og en beskrivelse av forventninger til hvordan oppdragsgiver mener resultatet skal bli. Prøv å beskriv oppdraget så presist og kortfattet som mulig. Det kan være lurt å avtale på forhånd hvordan dere håndterer endringer og eventuelt tilleggsarbeid, og skrive dette i kontrakten. Videre må kontrakten befeste beløp for honorar, kostnadsrammer om det er relevant for oppdraget, betalingsmåte og oppstart og sluttdato for engasjementet.  I forhold til sceneoppsetninger er det vesentlig å ha med de viktigste milepælene og fristene i kontrakten.

Kontrakter og ansvarsområder

Produksjonsleder, den som har økonomisk ansvar, bør ha kontrakter med følgende funksjoner i oppsetningen:   
- Medlemmer av kunstnerisk team: regissør, scenograf, komponist, koreograf, repetitør,  dramalærer m.fl.
- Utleier av prøvelokaler og visningsrom/scener
- Samarbeidspartnere som musikkskoler, kulturhus, kor, band m.fl. 
- Innleide musikere, scenemester, inspisient, teknikere og stab - Innleide utøvere slik som skuespillere/dansere og/eller ensemblet

 

Kontraktering med institusjoner

Er situasjonen den at du er frilanser, og gjør et oppdrag for en institusjon, vil kontrakten fort bli litt mer innholdsrik enn i forslaget beskrevet over. Institusjoner forholder seg stort sett til tariff både for egne ansatte og for de personer de leier inn eller engasjerer.  For deg som engasjert/oppdragstaker vil det ofte slå seg positivt ut i og med at institusjonen forholder seg slavisk til tariff-bestemte honorar. Ditt honorar blir beregnet i forhold til din ansiennitet og hvor du da lander på den tariffbestemte lønnsstigen.  Disse honorarstigene er stort sett vanskelige å følge for frigruppene, fordi økonomien ikke strekker til. Fordi institusjonen er en helårsbedrift i motsetning til frigrupper som stort sett er prosjektbasert, styrer institusjonene etter faste arbeidstider for både engasjerte og ansatte. Dette kan være uvant å komme inn i for frilansere som er vant til å jobbe lange, intense dager under prosjekt, men også en luksus å få oppleve en arbeidsrytme som gir rom for fritid på ettermiddag og kveld. Om dette stresser deg, husk at du har et stort og dyktig team i ryggen, som gjør alt de kan for å backe deg opp og gjøre resultatet bedre enn du kanskje forestiller deg.

 

Målgruppe

Abonner på vårt nyhetsbrev