bilde av et manus holdt medto hender
Nyttig info

Gratis å lese manus

At manustjenesten Dramas har tatt vekk betalingsmuren for å lese manus, er kanskje den beste investeringen i amatørteaterfeltet dette året.

Dramas er en manustjeneste som i hovedsak er et tilbud til skoler, kulturskoler, privatpersoner og amatørteatergrupper. Her lånes det ut manus. Det er nå gratis å låne manus for lesing.  Å lese flere manus gir både inspirasjon og læring. Kanskje dette også gir nye dramatikere få en større sjanse om å få sitt stykke oppført? Dramas avklarer også rettigheter til å oppføre et stykke på scenen. Dette er ikke gratis, og prisen varierer. 

Behov for økt tilskudd
Dramas har som mange andre organisasjoner i amatørteaterfeltet ikke tilstrekkelig tilskudd til å ansette nok fagfolk. Vi håper at Kulturrådet som nå har fått i oppgave å se på finansiering og støtteordningene i amatørteaterfeltet løfter fram behovet for at Dramastjenesten skal styrkes økonomisk. Dette vil gi mulighet til å gi veiledning i bruk av manus fra fagfolk som har et et dramaturgisk og regi faglig ståsted. 

Abonner på vårt nyhetsbrev