tre personer sitter ved et bord manus foran
Nyttig info

Det er plass på DUS Akademiet

DUS Akademiet har kurs som er videobasert. Her blir du med inn en undervisningssituasjon mellom lærer og elev slik de foregår.

 

bilde av en dame i hvit ganser som sitter
Line Verndal har skuespillerkurs

I atten år har Den unge scenen (DUS) utviklet tekster og konsepter for ungdom, og arrangert festivaler og seminarer for å styrke miljøet faglig. Nå er den nettbaserte læringsplattform DUS Akakademiet tilgjengelig for alle som er opptatt av teater. Her møter anerkjente pedagoger som underviser studenter på høyere utdanningsnivå. 

Kurs av mange slag

På denne læringsplattformen finner du kurs for skuespillere, regissører og skrivende. På DUS Akademiet får du innføring i øvelser og prinsipper for en skuespillers grunntrening. Man kan lære stemmeøvelser, dialogøvelser, trygghetsøvelser, improvisasjon og det å arbeide med situasjoner, scener og tekst. Og er man interessert i innføring i analysemodell for skuespillere og regissører, finner man også det her. 

www.dusakademiet.no

Pris: kr 300,-  pr kurs. 
Hvert kurs består av flere tema.
Tilgjengelig: 4 månder etter første innlogg.

Teater er en utøvende kunstart med praktisk arbeid i møte med andre mennesker. Dette er utgangspunktet for hvordan vi har bygget opp DUS Akademiet.

Kursene er inndelt i skuespillerkurs, regikurs og skrivekurs. For for de som ønsker å skrive for teater finnes hele tre kursmoduler. De som ønsker å være regissør vil også ha glede og nytte av skuespillerkursene og skrivekursene. På samme måte kan de som ønsker å være skuespiller ha glede og nytte av å gå gjennom regikursene og skrivekursene. Alle kursene er delt opp i kapitler, så man kan gå inn og ut av kursmodulene som man ønsker uten å miste hverken oversikten eller tråden. Videoene viser også intervjuer med skuespillere og regissører som deler av sin erfaring.  

 Læringsplattformen er i kontinuerlig utvikling med stadig nytt innhold.

 

en nettside med små bilder og tekst
Relaterte støtteordninger

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturdirektoratet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. september 2024
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema
Relatert organisasjon

DUS- Den unge scenen

Landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom

Abonner på vårt nyhetsbrev