Tips & triks

Sjonglering på excel

Det er penger å søke for dere som produserer revy, teater og danseforestillinger. Men det trengs minst en person på saken!

Mens vi venter på regionale kulturfond

De siste årene har det dessverre blitt mer, og ikke mindre byråkrati for å skaffe midler til revy-, teater- og danseproduksjoner. En faktor i dette er kommunenene, de lokale bankene og sponsorene ikke lenger kan være de samme økonomiske støttespiller som før. Det andre er at de nasjonale midlene til amatørteaterformål er spredt på flere støtteordninger som administreres av ulike enheter med ulikt regelverk, ulike søknadsportaler og ulike mål. Nå når regjeringen med kulturminister Annette Trettebergstuen i førersetet skal opprette regionale kulturfond, håper jeg at det er brukeren og ikke forvalteren som vil stå i fokus. Ennå en stund må revy-, teater- og dansegrupper ha minst en person som sjonglerer produksjons inntekter mellom regelverk, oppfølging og rapportering.

Tips til deg som er på saken

Dersom du er nøkkelpersonen i arbeidet med å skaffe midler til produksjon kan du

  1. Se etter om prosess og produksjonen del deles opp slik at tilskuddsordninger kan brukes.

  2. Vurder om dere skal trekke inn samarbeidspartnere som kan søke andre støtteordninger enn dere.

  3. Lag flere kolonner i budsjettdokument der hver tilskuddsordning har en egen kollone dersom du må søke om dekning av deler av produskjon og rapportere selvstendig på for å innfri regelverket de har. 

Å dele produskjonen opp i kurs og i spesifikke aldersgrupper kan oppleves rart, ja kanskje til og med som en måte å snuske til seg midler. Men med orden i budsjett og regnskap, og åpenhet om at det er en lappeøkonomi så er dette det eneste alternativet for at dere skal få midler til produksjon. Kanskje er det nettopp din søknad som gjør de som adminsitrerer støtteordninger fyller sitt samfunnsoppdrag med å nå ut til det frivillige kulturfelt i hele landet. 


Lag et produskjonsbudsjett 


Selv om de ulike tilskuddsgivere har ulike søknadsportaler, kan det vært lurt å ha et produskjonsbudsjett som dere bruker som arbeidsdokument. 
Brak.no finner du budsjettmaler fra musikkfeltet som du kanskje vil like. I HATS- bilblioteket ligger to ulike budsjettmaler.

 

produksjonsbudsjett med flere kolloner


 

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Støtte til historiske spel: Kulturdirektoratet

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Frister
3. desember 2024
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digitalt søknadskjema

Voksenopplæringsmidler

Dette er midler fra ulike studieforbund til kurs/ øvelser som er tilgjengelig via et medlemskap i en teaterorganisasjon. 

Frister
Løpende
Aldersgruppe
Fra 14 år
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturdirektoratet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. september 2024
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte til teknisk utstyr: Kulturom

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler- Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet

Frister
1. mars og 1. september
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Abonner på vårt nyhetsbrev