Momsrefusjon for lag og foreninger.
Nyttig info

Hvorfor søke momskompensasjon?

Dette er midler dere kan bruke til neste teaterproduksjon eller investere i nytt utstyr. Det beste er at det ikke krever rapportering.

Denne ordningen er opprettet for å kompensere for noe av momskostnader som en pådrar seg. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester.  Denne ordningen er enkel å søke og det stilles ingen krav til rapportering av bruk av disse midler. Dette fordi ordningen er basert på de regnskapstall dere har fra sist år.

 

Sentralleddet søker

Dersom din teatergruppe er medlem i en organisasjon som er registrert i frivillighetsregistret vil sentralleddet kunne tilby dere en mulighet å levere en forenklet søknad. Da er det sentralleddet som tar på seg oppgavene med å søke på vegne av dere.  For å kunne søke denne ordningen må dere

  • Ha ført årsregnskap som er godkjent av styret og/eller årsmøtet
  • Finne informasjon om søknadsfrist hos sentralleddet.
  • Forholde dere til søknadsfristen som deres organisasjon har, dette er ofte før sommeren.

 

Medlemstilbud gjennom flere teaterorganisasjoner

Er din teatergruppe tilknyttet et idrettslag, humanitærorganisasjon eller kulturorganisasjon er det de som skal søke denne støtteordningen for dere. Er din teatergruppe en frittstående, kan dere søke medlemskap i noen av de organisasjonene som har momskompensasjonsordning som en del av medlemstilbudet. Dette er for eksempel Nettverket regionale teaterråd, Norsk Amatørteaterforbund,  Frilynt og Hålogaland Amatørteaterselskap.

Dette er en av de enkleste ordningene en teatergruppe kan søke på om de har regnskapet sitt i orden. Det tar to minutter å fylle inn navn på gruppe, hovedtallet på driftskostnader og bankkontonummer. Deretter trykk på send-knappen, og pengene daler ned på teatergruppens konto.

 

Teatergruppa sender søknad 

Dersom teatergruppa er stor, dere eier mye eller dere ikke ønsker å tilhøre en organisasjon kan dere sende inn en søknad selv. Dere må lese informasjonen på hjemmesidene til Lotteri og stiftelsestilsynet for å se om dere kan søke forenklet modell eller må søke via det som kalles dokumentert modell. 

 

Størrelsen på kompensasjon

Da dette er et rammetilskudd er det slik at jo flere som søker jo mindre får hver søker. Vi vil likevel oppfordre dere til å søke fordi det er med på å synliggjøre behov og drift. Det er bred enighet i Norge om at dette er en støtteordning som er enkel for organisasjonene, og Frivillighet Norge har som en av sine oppgaver å arbeide med utvidelsen av rammen slik at det blir full pott for momskompensasjonsordningen.

Innoldet i denne tekst er basert på opplysninger fra Stiftelse- og lotteritilsynet.

Målgruppe
Relatert organisasjon

Nettverk for regionale teaterråd

NRT er et nettverk bestående av seks ulike teaterråd. NRT ønsker å være et talerør, en tilrettelegger og en ambassadør for lokalt teater og amatørteater

Frilynt

Medlemsorganisasjon for grupper og lag med hovedvekt på kultur. Tilbyr aktiviteter til barn og unge innenfor film- og teater. Arrangerer årlig sommercamp og NM junior Teatersport.

Norsk Amatørteaterforbund

Medlemsorganisasjon for teaterlag og enkeltpersoner. Drifter festivalen Teaterdagene og NM i Teatersport™. Tilbyr økonomisk støtte og forsikring.

Noregs Ungdomslag

Kulturorganisasjon for folkelige kulturtradisjoner. Har medlemslag i heile landet. Mange driv også med teater og dans. Tilbyr instruktøropplæring og gjesteinstruktørar.

Abonner på vårt nyhetsbrev