""
Oppvarmingsøvelser kan brukes for å få et felles tempo eller fokus i rommet. Foto: HATS
Tips & triks

Oppvarming med sistenleker

Sisten er den ultimate oppvarmingsleken for å få i gang blodsirkulasjonen og få hode og kropp i et kreativt lekemodus. Her får du mange tips til hvordan du kan variere leken.

Husk at når man leker sisten, enten det er med barn eller voksne, er det artigst hvis man tar leken på alvor og prøver å unngå å få sisten. Blir man tatt, må man imidlertid ta det med et smil!

I noen sistenvarianter er du fritt vilt - her gjelder det kun å berge seg sjøl:

  • Vanlig sisten

Én, eller flere, har sisten og prøver å ta de andre. Den som blir tatt overtar sisten, og den som ga den fra seg må unngå å bli tatt. Dette grunnprinsippet gjelder for alle variantene nedenfor.

  • Doktorsisten

Variant 1: Den som blir tatt må holde seg på det stedet på kroppen man ble tatt mens man prøver å ta noen andre. Når man får tatt noen andre blir man ”frisk” igjen.

Variant 2: For å gjøre det enda morsommere kan man la være å bli frisk, og du ender da opp med et lokale med folk som er fulle av lyter! Når du blir tatt andre gang, holder du deg på det stedet i tillegg, og blir du tatt for tredje gang, flytter du hånda fra der du ble tatt første gang.

  • TV-sisten

For å unngå å bli tatt, kan du sette deg på huk og si tittelen på et TV-program. Det er ikke lov å si noe som er sagt før, og med én gang faren er over må du opp og springe igjen! Dette kan også varieres ved å bytte ut TV-program med sjokolader, skuespillere, Ibsen-stykker, Shakespeare-karakterer, etc. Kun fantasien setter grenser!

  • Replikksisten

Som TV-sisten, men for å unngå å bli tatt må du si en replikk fra stykket/revyen dere øver til. Det er lov å stjele andres replikker, men ikke si noe som er sagt før!

I andre sistenvarianter jobber en i par, og samarbeid blir en fin bieffekt:

  • Parsisten

Variant 1: Ett eller flere par har sisten og springer rundt mens de holder hverandre i armkroken. Blir et par tatt overtar de sisten!

Variant 2: For å ”ta” et par må en hekte seg på et annet. De to som da blir ytterst danner et nytt par som har sisten.

Variant 3: Dersom dere er oddetall i gruppa, kan den som er alene bli fri ved å hekte seg på et par. Den som blir ”til overs” på den andre siden, må slippe partneren og overta sisten.

  • Parsisten i ring

Variant 1: Deltakerne står i ring i par, arm i arm. Ett av parene deles opp, og én av dem har sisten og den andre kan bli tatt. For å unngå å bli tatt, må man hekte seg på ett av de andre parene som står i ringen. Den som blir ”tredje hjulet på vogna” kan da bli tatt umiddelbart.

OBS! De som har partner skal stå i ro hele tida, det er kun den som har sisten og den som kan bli tatt som skal løpe!

Variant 2: I stedet for å stå arm i arm kan en stå bak hverandre. Den som kan bli tatt kan bli trygg ved å stille seg foran eller bak et par.

  • Blindesisten med fører

Den ene i paret holder øynene igjen, og føres av en fører som går bak og styrer. Føreren holder godt tak rund skuldrene eller i hoftene. Enda ”skumlere” er det om den blinde holder armene ned langs siden, og føreren holder rundt overarmene sånn at den blinde ikke kan ta seg for.

PS! Dette er en trygghetsøvelse som forutsetter at en skaper trygge rammer rundt leken, og en bør ikke ha for eksempel store gjenstander en kan støte mot i rommet.

Til slutt en kollektiv sistenvariant der samarbeidet blir ekstra viktig:

  • Lenkesisten

Én begynner med å ha sisten. Etter hvert som man blir tatt lager man en lenke arm i arm med de som har sisten. Det er bare de ytterste leddene i lenka til enhver tid som kan ta noen nye. Vinneren er den som står igjen til slutt.

Uansett variant må man ut i fra antallet deltakere vurdere om det er én eller flere som skal ha sisten for å få fart på leken. Husk å avslutte før alt kruttet er brukt opp!

God lek!

Relatert artikkel
stemmeoppvarming øvelser Julie Støp Husby
Tips & triks

Abonner på vårt nyhetsbrev