Bragerevyen - Rett fra fettlørva - NM i revy 2017
Bragerevyen fra Tromsø, her fra NM i revy 2017 på Norsk Revyfestival, hvor de vant prisen for beste sceneprestasjon. Foto: Tor Ivar Viken.
Tips & triks

Hvordan fordele roller i revy?

Denne artikkelen tar for seg hvordan en kan gå frem når rollene skal fordeles i et revylag der tekstproduksjonen har foregått ganske kollektivt.

Det anbefales at laget velger en regissør/kunstnerisk ansvarlig som får mandat til å ta avgjørelsene, eventuelt ei lita gruppe på maks tre personer. Denne bør så forholde seg til følgende:

Avklar ønsker med aktørene på forhånd
Hvem ønsker mange roller og hvem ønsker bare noen få? Hvem liker å synge? Vil man være én av mange, eller ønsker man seg hovedroller?

La den/de som har produsert en tekst ha forslagsrett på hvem som skal ha de forskjellige rollene i nummeret
Er nummeret skrevet med noen spesielle i tankene, bør dette tillegges vekt, også dersom en har skrevet nummeret til seg selv. I tillegg er det nesten alltid lettere å lære seg utenat en tekst man sjøl har laget! Det er likevel den/de som har fått mandat til å bestemme som skal ta avgjørelsen.

Malangsrevyen med revynummeret "Siste måltid", som vant Beste sketsj under NM i revy 2015. Foto: Norsk Revy.
Malangsrevyen med revynummeret "Siste måltid", som vant Beste sketsj under NM i revy 2015. Foto: Norsk Revy.

 

Vurder hvor stor kapasitet aktøren har til å lære seg tekst
Enkelte lærer seg ting fort utenat, og kan lære seg mye og ny tekst helt opp til premieren, mens andre trenger lang tid og mye øving for å lære seg teksten.

Vurder hvem som passer til å spille den aktuelle rollen
De personlige egenskapene til aktørene vil bestandig spille en viktig rolle i det å utvikle en karakter. Både utseende, innlevelsesevne, trygghet, kraft og energi er av betydning. Det kan også være inspirerende for aktørene å bli utfordret til å spille andre typer roller enn de vanligvis gjør. Har man på forhånd avklart det, bør man også være åpen for å prøve flere forskjellig aktører i samme rolle for å finne den som passer best.

Vurder hvem som best kan gjøre maksimalt ut av den aktuelle teksten
En god tekst skal ha gode aktører. Det kan også være at en middelmådig tekst kan bli til et godt nummer fordi de gode aktørene greier å løfte den. Samtidig bør man prøve å sørge for at alle aktørene opplever å få latter fra salen.

Spør deg selv om det må være en mann
Det er veldig vanlig at en overvekt av rollene blir skrevet med tanke på en mannlig karakter. Dette gjelder tekster skrevet av både kvinner og menn. For at også de kvinnelige aktørene skal ha meningsfulle roller, kan det være lurt å spørre seg om alle rollene som er skrevet som mannlige nødvendigvis må være det.

Forsøk å fordele rollene ”rettferdig”
Med en avklaring tidlig i prosessen om forventninger til rollebesetninga kan man unngå konflikter og misnøye underveis. Det er viktig at alle som deltar føler at de har fått en oppgave som føles meningsfull for dem selv. For noen er det nok å være statist på noen få nummer, mens andre trenger å få være ”stjerner” i ett eller flere nummer for å føle at de får noe igjen. Hvilken type roller man får kan være vel så viktig å ta hensyn til som antall roller man har i revyen totalt.

Lag en rolle/nummeroversikt
For å holde oversikt over hvor mange roller hver enkelt aktør har fått og hvem som er med i hvilke nummer, kan det være lurt å lage seg et oversiktsskjema der dette vises. Her kan det også symboliseres på forskjellige måter om det dreier seg om statist-, hoved- eller biroller.

Ta valget når hensynene kommer i konflikt med hverandre
Det er mange hensyn å ta, og ofte vil man oppleve at de kommer i konflikt med hverandre. Det er viktig at den/de som til slutt tar avgjørelsen, kan argumentere for hvorfor de har valgt som de har gjort, og stå for det selv om det kan være upopulært.

For flere tips om samspillet i revygruppa og gode tips for gode revynummer, sjekk ut Lånkerevyens postulater.  

Lykke til med rollefordelinga!

 


 

 

 

 

Målgruppe
Relaterte arrangement
5. jul 2017
Norsk Revyfestival med NM i revy.

Bygdatunet, Høylandet 7977 Norge

Relatert organisasjon

Norsk Revy

Nasjonalt kompetansesenter for revy som skal rekruttere til og utvikle revysjangeren, lage arrangementer og ta vare på revyhistorien. Arrangerer blant annet NM i revy.
Relatert verktøy
Norsk Revy har utviklet en håndbok for revyproduksjon i samarbeid med 4H Norge og Noregs Bygdeungdomslag.

Mal for skolerevy

Manualen er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole.
Last ned: pdf (799 Kb)
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev