Verktøy

Maler og andre verktøy du trenger til en produksjon

Verktøy

Fagstoff

 • Håndbok til scenekamp

  Last ned: pdf (144 Kb)
 • En læringsplattform med videokurs for skuespillere og regissører
 • Humorportalen er et utstillingsvindu for revygrupper og alle revyfestivaler i landet, og den fungerer som et arkiv over deler av den norske kulturarven.

Organisasjonsdrift

 • Vedtekter SceneFolk

  Vedtektene til Nettverket SceneFolk
  Last ned: pdf (72 Kb)
 • Organisasjonshåndbok

  Frivillighet Norge har laget en håndbok som gir en innføring i organsiasjonsdrift.
  Last ned: pdf (2203 Kb)
 • Brosjyre #MeToo

  Akershus Amatørteaterråd har utarbeidet en kortfattet brosjyre for tiltak for forebygge og håndtere seksuell trakasering
  Last ned: pdf (1506 Kb)
 • Denne artikkelen beskriver rammer og innhold i et årsmøte. Den er laget av Korpsforbundet, men alle som skal arrangere årsmøte kan la seg inspirere.

Maler

 • Instruktøravtale

  Avtalen regulerer ansvar som instruktøren og arrangøren har i produksjon, samt forhold rundt honorar, reise og opphold.
  Last ned: docx (28 Kb)
 • Prosjektbeskrivelse

  En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.
 • Pressemelding

  Å skrive gode pressemeldinger kan gi produksjonen din større oppmerksomhet og mer mediedekning.
 • Kontaktliste

  En kontaktliste består av kontaktinformasjon til alle i for eksempel revy- / teaterlaget, eller til alle involverte i en produksjon.
 • Oppdragsavtale

  Oppdragsavtalen definerer ansvar og plikter mellom oppdragsgiver (revy-/teaterlaget) og ekstern oppdragstaker.
 • Internavtale

  For å sikre god fordeling og forståelse av ansvarsområder og oppgaver i et revy-/ teaterlag kan man inngå internavtaler med hvert enkelt medlem i laget.
 • Produksjonsplan

  En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.
 • Prøveplan

  En prøveplan er en oversikt over hvem, hva, hvor; hvem kommer når og hva skal gjøres under prøvene. Prøveplanen er avgjørende for å vite at produksjonen kommer i mål.

Produksjon

 • Musikk i revy

  Du må søke rettigheter for å bruke musikk produsert av andre.
  Last ned: pdf (1684 Kb)
 • Tips for sceneproduksjoner

  Akershus amatørteaterråd har utarbeidet en guide for deg som skal lage sceneproduksjoner
  Last ned: pdf (1613 Kb)
 • Spelhandboka er en nettbasert håndbok. Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind
  Redaksjon: Egil Johansen,Daniel Persson og Berit Vordal

Scenetekst

 • Dramas formidler manus til lesing til teatergrupper, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.
 • Tekstbank

  Katalog med oversikt over alle revytekstene i Norsk Revyfaglig Senters tekstbank. Tekstene kan kjøpes mot betaling til forfatteren.
  Last ned: pdf (3860 Kb)

Undervisning

 • Folkepedia er et nettsted med opplæringsfilmar innenfor folkedans for og med barn og unge i regi av Noregs Ungdomslag.
 • Mal for skolerevy

  Manualen er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole.
  Last ned: pdf (799 Kb)
 • Norsk Revy har utviklet en håndbok for revyproduksjon i samarbeid med 4H Norge og Noregs Bygdeungdomslag.

Frivillighet

 • Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag som driftes av Frivillighet Norge.
 • Blogg fra prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler i regi av Troms idrettskrets og Hålogaland Amatørteaterselskap.

Juridisk

 • Arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst for teatre. Gjelder for Norsk Skuespillerforbund og Norske dansekunstnere ved teatrene.
 • Studieforbundet kultur og tradisjon har en artikkel forskjell på lønnsmottagere og næringsdrivende.

Arrangement

 • Kompetansesenter for musikk som har utviklet informasjon som er allmenn for alle som lager forestillinger og arrangementer.
 • Arrangørwiki med grundig informasjon og maler som kan lastes ned.

Abonner på vårt nyhetsbrev