""
Hvordan bygger du opp teamet ditt? Foto: Wenche Viktorsdatter Paulsen
Tips & triks

Metoder for bedre samarbeid i produksjoner

For å lykkes med en produksjon må noen vesentlige ting være tilstede; en idé, en målsetning, noen ressurser og en eller flere metoder.

Jeg skriver til deg som er leder for eller medlem i en gruppe som deltar i et prosjekt eller en produksjon. Å sette opp en teaterforestilling er veldig gøy, men kan også være vanskelig.

Om metode
Metode er strukturer, planer, verktøy og kommunikasjonssystemer som er valgt for å sikre fremdrift og resultat i produksjonen. I denne artikkelen vil jeg ta for meg noen enkle metoder som gir rask effekt og som er lett å anvende i de fleste prosjekter og produksjoner.

Metoder er ofte uuttalt og noen ganger ubevisst. Metodevalgene kan være tilfeldig eller usynlig. Vet du hvilken metode du bruker når du har ansvaret for en produksjon? Ofte er metodevalget noe man har ervervet gjennom erfaring, observasjon eller utdannelse.

Den vanligste metoden er å legge en produksjonsplan med oppgaver, ansvarspersoner og tidsfrister.

Metode 1: Forventningsavklaring
Hvilke regler skal gjelde? Hvilke forventninger har alle involverte?

 1. Del gruppen inn i mindre grupper med maksimalt 3-5 personer.

 2. Gruppene noterer ned sine forventninger.

 3. Når alle gruppene er klare, gjennomgår man forventningene i fellesskap.  

 4. Målsetningen er at man skal sette ord på sine forventninger.

 5. Erfaring viser at man har større sjanse for å oppnå forventningene når man snakker om dem i fellesskap.

 6. Man blir bevisste på hverandres forventninger.

 7. Noen ganger blir man selv oppmerksom på at egne forventninger kanskje ikke kommer til å bli innfridd i denne gruppa eller dette prosjektet.

Det er viktig å avklare spilleregler
Det er viktig å avklare spilleregler. Foto: Wenche Viktorsdatter Paulsen.

Metode 2: Spilleregler

 1. Del gruppen inn i mindre grupper med maksimalt 3-5 personer.

 2. Bli enige om 5 spilleregler.

 3. Alle gruppene presenterer reglene for hverandre.

 4. Bli enige om noen felles regler for hele gruppen eller prosjektet basert på alle innspill. Kanskje dere kan stryke eller omformulere noen?

Metode 3: Innlogging
Er det ting som forstyrrer eller kompliserer samarbeidet som vi ikke ser? Finnes det noe vi ikke vet om hverandre som kan styrke dialogen og sikre fremdriften?

 1. Alle setter seg i en sirkel.

 2. Én og én får ordet etter tur og snakker alene og uavbrutt i maks 3 minutter.

 3. Tema er valgfritt. Det kan være noe personlig man vil dele, en refleksjon man har hatt, tanker man har tenkt, idéer man har fått.

 4. De andre skal ikke komme med oppfølgingsspørsmål, svar eller kommentarer underveis i innloggingen.

 5. Målsetningen er at alle skal komme til orde og at man deler en kunnskap om seg selv. Det kan være av personlig art — ”Jeg har hatt en forferdelig natt fordi det minste barnet mitt har grått og holdt meg våken”, eller av faglig og produksjonsmessig art; ”Jeg føler at jeg ikke får vist hva jeg kan i denne produksjonen” eller ”jeg har tenkt litt på det vi gjorde i går”.

Ved hjelp av denne metoden har alle deltakerne i gruppa eller teamet fått samme kunnskap og alle har blitt sett og hørt. Den kunnskapen som har blitt delt kan man bruke til å forstå hverandre bedre, få ny kunnskap, nye idéer eller det fungerer for noen som å ”lette hjertet”. Dette er det avsender som styrer og mottakeren må ta ansvar for å benytte seg av kunnskapen enten ved å vise hensyn, bli motivert eller utføre en handling basert på det man nå vet.

OBS! Ha respekt for at det som deles holdes innenfor gruppen. Det kan være lurt å lage noen regler som at man ikke henger ut eller utleverer andre enkeltpersoner. Ha fokus på jeg-et!

Det kan være fint å benytte seg av UTLOGG på slutten av dagen på samme måte som innloggingen. Tema for dette kan være: ”hva har jeg lært i dag” eller mer av arten ”hva tenker og føler jeg nå?”

Lykke til!

 
Målgruppe
Relatert verktøy

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Prøveplan

En prøveplan er en oversikt over hvem, hva, hvor; hvem kommer når og hva skal gjøres under prøvene. Prøveplanen er avgjørende for å vite at produksjonen kommer i mål.
Relatert artikkel
""
Tips & triks

Abonner på vårt nyhetsbrev