Kunst- og kulturarbeider

Kalender

Verktøy

 • Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag som driftes av Frivillighet Norge.

Støtteordninger

 • Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturrådet

  Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

  Frister
  3. mars kl 1300
  Aldersgruppe
  Voksne
  Søknad
  Digitalt søknadsskjema
 • Støtte med instruktør i Troms: HATS

  Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater

  Formålet med tilskuddsordningen er å sikre forutsigbare driftsrammer for frivillige nasjonale aktører som stimulerer til amatørteateraktivitet og som har langsiktige mål for denne virksomheten.

  Frister
  2.des kl13
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Altinn

Spørsmål og svar

Organisasjoner

 • Nettverk for regionale teaterråd

  NRT er et nettverk bestående av seks teaterråd, fra Foreningen for amatørteater i Agder i sør til Trøndelag Teatersamlag i nord.
 • Norsk kulturråd

  Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
 • Kulturrom

  Kulturrom er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå er ordningen utvidet til også å omfatte flere musikksjangre og scenekunst.
 • De Undertryktes Teater

  Organisasjon for De Undertryktes Teater i Norge, etablert i 2016. Hovedteknikkene er forumteater, lovgivende teater, bildeteater og usynlig teater.

Abonner på vårt nyhetsbrev