Å finne formen. Elin Danielsen. HATS.
Foto: HATS.
Digital møteplass

Spiller det noen rolle med #metoo? Vol 2

Vi trenger å få på plass en god struktur for å kunne sikre at amatørene ikke utsettes for seksuell trakassering.

Dette er det andre møtet med tema knyttet til oppfølging av #metoo i amatørteaterfeltet. På det første møtet ble det avdekket at det er behov for å utarbeide felles etiske retningslinjer, og at det må være noen profesjonelle organisasjoner som kan sikre veiledning og konkret bistand i saker der det foreligger varslinger.

Programmet vil bestå av korte innlegg, gruppearbeid og en presentasjon.

 

Relatert organisasjon

Norsk Revyfaglig Senter

Kompetansesenter for revy, med servicekontor for revygrupper. Arrangerer NM i revy og har samarbeid med ni regionale revyfestivaler om "Veien til Høylandet". Drifter Humorportalen.

Buskerud Teater

Kompetansesenter for teater og kreativitet i Buskerud fylke. Tilbyr instruksjon og deltakelse i scenekunstprosjekter. Drifter et kostymelager som tilbyr utleie av kostymer.

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler.

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk.

Teater i Fjellregionen

Interkommunalt kompetansesenter for drama og teater i Nord-Østerdalen. Tilbyr kompetanse i produksjon, instruksjon og scenografi, og deltagelse i scenekunstprosjekter.

Abonner på vårt nyhetsbrev