mennesker i rekke
Invitasjon

Teaterkjeden: Bli med

Har du lyst å være med å dele erfaringer og samarbeide på digital plattform, kan du bli med i Teaterkjeden på Facebook. Da får du være sammen med teaterfolk som ikke lar seg stoppe av korona, reiserestriksjoner eller diagnose.

Navnet Teaterkjeden er et symbol på at det er fint å ha venner og kollegaer som brenner for teater. Teaterkjeden har som mål å være et nettverk for alle som driver med inkluderende teaterpraksis. 

ruben og folk
Ruben Wilsgård Olsen fant navnet Teaterkjeden

Barentssamarbeid

Initiativtakerne driver med prosjektsamarbeidet One Step Forward. Dette prosjektet er et ledd i Folk til folk samarbeidet mellom Norge og Russland, og støttes av Barentssekretariatet.

Nå vil gjengen som allerede er samarbeidspartnere invitere andre til et digitalt samvær på Facebook.  Her blir det oppgaver som kan løses på ulike måter. Først ut er det gjengen i Petrosavotsk som gir en øvelse for å trene stemmebruk på scenen. Denne øvelsen er forkledd i noen herlige lyder. Du lager din variasjon av tilsvar - her er det bare å slippe kreativiteten løs. I gruppene Spiret, Alfheim Teateret og Sjiraffen kulturhus er det mange som jobber sammen. Men har du ikke en gruppe er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å lage din egen video likevel. Husk; du trenger kun en mobiltelefon!

Forestillingsarbeid

Samarbeidspartnere i prosjektet har et  stykke arbeid på gang. Det er digitale verksteder der det lages skisser og små elementer til en framtidig helaftens forestilling med tittelen Russevarme. Men dette er en helt annen historie som du får lese mer om i en senere artikkel.

Teaterkjeden (Театральная цепочка): присоединяйтесь!

Хотите принять участие в обмене опытом и сотрудничестве на цифровой платформе? Вы можете вступить в Teaterkjeden на Facebook. Тогда вы будете вместе с людьми театра, которых не остановит ни коронавирус, ни ограничения на поездки, ни диагноз.

Название Teaterkjeden – это символ того, что хорошо иметь друзей и коллег, которые горят любовью к театру. Цель Teaterkjeden – объединить тех, кто занимается инклюзивной театральной практикой.

Теперь команда, которая уже сотрудничает в проекте One Step Forward (Один шаг вперёд), приглашает других к общению в цифровом формате в Facebook. Здесь будут размещаться задания, которые можно будет выполнять разными способами. Первой задание предложит команда из Петрозаводска. Это будет упражнение по тренировке голоса для сцены. Это упражнение состоит из замечательных звуков. Вы придумаете ваш вариант – творческий подход приветствуется. Даже если у вас нет группы, всё равно сделайте свое видео. Помните: для этого достаточно мобильного телефона!

 

Relatert organisasjon

Dissimilis Norge

Jobber aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.

AOF Norge

Voksenopplæringsforbund for organisasjoner som også gir tilskudd til kulturaktiviteter.

Studieforbundet kultur og tradisjon

For organisasjoner som tilbyr kurs og opplæring innen kultur og tradisjon. Arbeider for flere og bedre kurs, og for tilgjengelig kulturopplæring rundt om i hele Norge

Abonner på vårt nyhetsbrev