publikum
Digital møteplass

Spiller det noen rolle med #metoo?

Hvorfor ble ikke #metoo i amatørfeltet snakket om etter at kampanjen startet?

Kristoffer Sagmo Aalberg fra Den Nationale Scene var gjest hos Pål Hasselberg fra Norsk Revyfaglig senter i kveldens Lillelørdag. Det ble snakket om hvilke mekanismer som gjør at #metoo ikke ble en "greie" blant amatører.

 

Spiller det noen rolle med #metoo? JA, JA, JA! sier skuespiller Kristoffer Sagmo Aalberg

#metoo ble tatt tak i i de profesjonelle kretser, men ikke på samme måte innenfor amatørteater og spel. I det profesjonelle feltet er det nulltoleranse for seksuell trakassering, og det er viktig at vi står sammen. Samme regler skal gjelde i amatør feltet. Det er ikke satt noe fokus fra bransjeorganisasjonene eller på teater om hvordan en arbeider med amatører i f. eks i spel.

Aalberg snakket om at det er viktig at det er god kommunikasjon i alle ledd i alle teater/spel/revy-oppsetninger: Det er en litt spesiell hierarkioppbygging i teater:

Ikke alle stillinger blir utlyst, og det er mange interne utlysninger. Det er litt spesielt å jobbe i teater. Det er viktig at de på toppen ikke får lov til alt kun fordi de er geniale kunstnere.

I Spel har en gjerne liten tid til samtaler, de sosiale tiltakene er viktig hvor det spises, drikkes og danses. Disse sosiale sammenkomstene er viktig for å bygge ensemble på så kort tid. Og da er det viktig at den/de profesjonelle oppfører seg, selv etter noen øl.

Det kan være en idé med en kick-off i forkant - i en sånn setting kan man snakke om retningslinjer for produksjonen, både av og på scenen. Regissøren er øverst i hierarkiet her. Lurt å gjøre avtaler slik at alle føler seg trygg, og det skapes et godt arbeidsklima for alle. Kan også være en ide å ha leseprøver sammen, med alle, amatører og profesjonelle, der man også går igjennom på forhånd hva som fysisk skal skje på scenen. - voldsomme scener. 

Intimkoordinator - en ekstern person som kommer inn utenfra. Koreografer får en del sånne oppdrag. De skal da dokumentere hva vi var enige om på forhånd, og se til at det følges opp.

Hvordan skal man melde fra hvis noe upassende skjer?

Man kan melde fra anomymt til skuespillerforbundet. Skuespillerforbundet kan gi vedkommende det gjelder reprimande, eller hjelp hvis de har behov for det. Kanskje kan man få en organisasjon til å behandle saken for seg, hvis det er vanskelig å si fra direkte. For det kan være vanskelig å si ifra - sier du ifra direkte til personen, kan det hende du ikke får være med (f.eks i spel) Så som amatør så er man ydmyk, og kanskje finner man seg i ting som ikke er akseptabelt. 

Og hvordan gjør vi det når produksjonsapparatet består av kjenninger, og når det ikke er verneombud, HMS?

Dette er et viktig tema, så vi MÅ fortsette å snakke om dette!

 

Oppsummerende ideer til hvordan sikre at amatører/profesjonelle jobber godt sammen uten krenkelser?

  • Være enig om en felles plattform på forhånd for det vi sammen skal lage.
  • Profesjonell må oppføre seg, han/hun har plikt til det.
  • Har også ansvar for å løfte prosjektet.
  • Og er ambassadør for yrket.
  • Vise at det er et godt og interessant yrke.

 

Kristoffer Sagmo Aalberg er utdannet fra GITIS, Det Statlige Russiske Akademi for Scenekunst i Århus og Moskva i 2007. Debuterte ved Nord-Trøndelag Teater i 2008 og kom til DNS i 2011.

 

#stilleføropptak - opprop mot seksuell trakassering 

#ikketilforhanding

https://balansekunstprosjektet.no/

https://morgenbladet.no/kultur/2016/11/trakassering-pa-teater.

https://www.skuespillerforbund.no/retningslinjer-for-a-bekjempe-seksuell-trakassering/.

https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDFP02022020.

 

Logo Lillelørdag
Relatert organisasjon

Norsk Revyfaglig Senter

Kompetansesenter for revy, med servicekontor for revygrupper. Arrangerer NM i revy og har samarbeid med ni regionale revyfestivaler om "Veien til Høylandet". Drifter Humorportalen.

Buskerud Teater

Kompetansesenter for teater og kreativitet i Buskerud fylke. Tilbyr instruksjon og deltakelse i scenekunstprosjekter. Drifter et kostymelager som tilbyr utleie av kostymer.

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler.

Abonner på vårt nyhetsbrev