ungdommer
Digital møteplass

Genusperspektivet i teater

I Sverige snakker de ofte om genusperspektiv som metode for å analysere tekst, scenografi og kunstnerisk uttrykk for å se hvordan kjønn, makt og mangfold uttrykkes på scenen.

I dette seminaret innledet Martha Rasmussen Lubiana med snakke om hva genusperspektiv er, hvorfor vi burde snakke mere om det og hvordan man med «enkle» verktøy kan bli mere bevisst mangfold- og likestillingsperspektivet i scenerommet. 

plakat med tekst
Bilde: Martha Rasmussen Lubiana

Etter innlegget var det en samtale  spørsmål både i chat feltet og via lyd/bilde, deretter er ordet fritt for de som ønsker en samtale rundt tema.
Vertskap var Hålogaland Amatørteaterselskap ved Irene Nordhaug Hansen.

 

Først i Sverige

I 2007 startet prosjekt Att Gestalta Kön på Sveriges Teaterhøgskoler. Målsettingen var å få lærere og elever til å gjøre aktive og bevisste kunstneriske valg rundt sin kunstneriske eller sin pedagogiske praksis, gjennom et genus- og likestillingsperspektiv. Dette gjennom å utvikle et kritiske refleksjonsverktøy til sitt eget arbeid, scenekunstbransjen, dramatikken, lyrikken og musikkdramatikken som en jobbet med. Målet var å få «nye briller» og se på det, man allerede hadde sett og analysert, ut ifra et mangfolds og likestillingsperspektiv. Genus-bevisstheten ble forankret på teaterhøgskolene og har sakte men sikkert inn filtrert scenekunst bransjen. Målet er enda ikke nådd, men prosessen er i gang. 

 

bilde av MRL

Martha Rasmussen Lubiana er utdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen i Götebog og The Lee Strasberg Theatre and Film Institute i New York. Martha er tilknyttet barne- og ungdomsteateret Ung Scen/Öst, ett av Sveriges ledende barne- og ungdomsteater. Hun har også arbeidet ved svenske frie grupper som TUR-Teatern i Stockholm og Göteborgs Dramatiske Teater. Etter skuespillerutdannelsen har Martha studert tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitet i Oslo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatert organisasjon

Buskerud Teater

Kompetansesenter for teater og kreativitet i Buskerud fylke. Tilbyr instruksjon og deltakelse i scenekunstprosjekter. Drifter et kostymelager som tilbyr utleie av kostymer.

Norsk Revyfaglig Senter

Kompetansesenter for revy, med servicekontor for revygrupper. Arrangerer NM i revy og har samarbeid med ni regionale revyfestivaler om "Veien til Høylandet". Drifter Humorportalen.

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler.
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev