blackbox med utstyr
Meninger

Bekymring og handling

I innlegget «Bekymringsmelding fra Norsk revy» uttrykker tre ansatte at de er bekymret for at smittevernregler går utover den lokale kulturen, og at vi kan miste en hel generasjon kulturutøvere.

Vi skal høre på Norsk Revy når de snakker, for med sitt nasjonale oppdrag har de kontakt med revygrupper i hele landet og kjenner hvor skoen trykker. Norsk Revy, drifter også Norsk revyfaglig senter som skal bidra med kompetanse overfor revygruppene. Det betyr at det ikke er nok å uttrykke bekymring, det må etterfølges av handling.

Hvilke tiltak? 

Dette betyr at de må finne løsninger, gi veiledning og inspirasjon til at amatørene kan få inspirasjon til å lage forestillinger på nye måter.  Dette kan ikke Norsk Revy gjøre alene, men om alle aktørene som er tilretteleggere i amatørteaterfeltet bretter opp ermene sammen- kan vi gjøre vei i vellinga. Vi må bidra til at det skapes radioteater, utendørsteater, fjernsynsteater og bistå frivillige med å planlegge for trygge arrangement.

Endring i støtteordninger! 

I tillegg har vi endelig en grunn for å kreve at støtteordningene skal tilpasses amatørenes behov og deres aktiviteter. I dag er midler til amatørene spredt i ulike ordninger, med hver sine indre organisatoriske krav. Dette gjør det vanskelig for ildsjelene, og vi tilretteleggere får ikke innsyn og samlet kunnskap fra amatørenes søknader. Til helga samles en rekke aktører i amatørteaterfeltet i et fagseminar for å drøfte veien etter korona. Dette har jeg store forventinger til. La oss håpe at det er starten på at det utmeisles noen klare mål, og at vi som aktører kan samles for å fordele oppgavene med å realisere disse.   

figur med penger

 

Relaterte støtteordninger

Støtte for innleie av teknikk: Kulturrom

For å imøtekomme tekniske behov fra frivillige teaterlag og kor er det en prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr.

Frister
1. hver måned
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte til historiske spel: Kulturrådet

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Frister
2.desember
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digitalt søknadskjema

Støtte for frivillig teateraktivitet: Kulturrådet

Tilskuddsordning "Amatørteateraktivitet i grupper" er for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. mars kl 1300
Aldersgruppe
Voksne
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Støtte til kurs, aktiviteter og forestillinger: Frifond teater

Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper som ønsker å drive med ulike former for teateraktiviteter for og med barn og unge. Det kan være snakk om laiv, impro, nysirkus eller mer tradisjonell teateraktivitet. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerene må være under 26 år.

Frister
Løpende
Aldersgruppe
0- 26 år
Søknad
Digitalt søknadsskjema

Voksenopplæringsmidler

Midler til kursstøtte for medlemmer av teaterorganisasjoner som tilhører et studieforbund.

Frister
Løpende
Aldersgruppe
Fra 14 år
Søknad
Digitalt søknadsskjema
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev