Barn som leker med sverd
Omtale

Speltur for deg?

Spelkalenderen er en oversikt over de spel og historiske teaterstykker som spilles i Norge. Hva med å dra på en kulturell «turne»?

Spel og historisk teater har gode kår i Norge. Det er svært populært hos publikum, og det en unik arena å besøke fordi det byr ofte på mye mer enn bare et teaterstykke. De fleste spel foregår utendørs, og derfor er vær og vind med på iscenesettelsen.

Publikum i bakgrunn, mennesker i kostymer forgrunn

 

Spelkalenderen

I 15 år har det vært laget en spelkalender, som viser oversikt over spel i Norge. Funksjonen for kalenderen er todelt. På den ene siden så gir spelkalenderen noen fortrinn når det gjelder markedsføring. Det er en stor styrke å vise at spel finnes rundt om i hele landet. Med en slik oversikt kan spelene også reklamere for hverandre, og vi kjenner til at folk drar på en runde der de ser flere spel. På den andre siden har spelkalenderen en funksjon med å binde ildsjelene bak spelene sammen. Dette er nyttig for å dele kunnskap og erfaring.

Spelhandboka 

Spelkalenderen publiseres på nettstedet spelhandboka.no. Her er det en oversikt over norske spel. Du får vite hvor det vises spel og hvilke tidsepoker de henter sin handling fra. I Spelhåndboka er det også vist en produksjonsmodell. Den gir en oversikt over funksjoner i et spel/teateroppsetning med definisjoner og fagartikler. Der har de valgt å bruke spel i vid betydning og henvender oss til alle som lager teater kan finne nyttig lesning der.

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Støtte til historiske spel: Kulturrådet

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Frister
2.desember
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digitalt søknadskjema
Relatert organisasjon

Norske Historiske Spel

En medlemsorganisasjon for historiske spel som arbeider for gode økonomiske rammer for spel

Frilynt

Medlemsorganisasjon for grupper og lag med hovedvekt på kultur. Tilbyr aktiviteter til barn og unge innenfor film- og teater. Arrangerer årlig sommercamp og NM junior Teatersport.
Relatert verktøy
Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon som eies av Idar Lind, Berit Vordal og Egil Johansen.

Abonner på vårt nyhetsbrev