Tre personer i sort siluett
Foto: Kulturrom
Nyttig info

Støtteordning med nytt navn

Musikkutstyrsordningen har endret navn til Kulturrom. Nye oppgaver, og ansvar for revy, teater og dansefeltet var grunnen, sier fungerende daglig leder Kjetil Wevling.

Hva inngår i det nye navnet?

Musikkutstyrsordningen ble i sin tid opprettet for å være den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler til det rytmiske musikkfeltet. Fra 2019 fikk vi i oppdrag fra Regjeringen å bli sjangerfrie innen musikk, og til å også inkludere dans og teater, herunder amatørteater. Da ble navnet Musikkutstyrsordningen naturlig nok for trangt, og vi satte i gang en veldig spennende prosess med å finne et nytt, passende navn. Valget falt til slutt på Kulturrom, og det er vi svært godt fornøyde med!

Vil alle skjønne hva det nye navnet inneholder?

Det tar alltid litt tid å implementere et nytt navn på en organisasjon, men så langt har det gått riktig så fint, og tilbakemeldingene fra brukerne våre og samarbeidsorganisasjoner har vært udelt positive. Grunnen til det er forhåpentligvis at det er et godt og dekkende navn for hva vi er her for, nemlig å bidra til egnede, tilgjengelige og utstyrte kulturrom over hele landet. Det kan være alt fra at en kommune søker om tilskudd til øvingsbinger der ungdomsband kan øve, til at det lokale kulturhuset ønsker å bedre akustikken for de korene som øver og har konserter der, eller et teater som har behov for ny lysrigg og nytt lydanlegg. Kulturrom jobber for at det skal være tilgang på egna og utstyrte rom for kultur uansett hvor i landet man bor.

Hva gjør dere for å spre nyheten om det nye navnet, og utvidelsen av tilskuddsordningen?

Vi hadde en fin markering 8. januar, der daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sto for den offisielle «avdukingen» av det nye navnet. Men vi fikk utvidet mandat allerede fra 2019, så arbeidet med å bli kjent med behovene til de nye feltene og å tilpasse tilskuddsordningen, startet for over et år siden. Vi har hatt en lang rekke konstruktive møter med organisasjonene som på nasjonalt nivå representerer kor, korps, klassisk og teater. Vi har i tillegg fått inn flere skriftlige innspill, snakket med arrangører og tekniske leverandører, og lagt ned mye arbeid i å tilpasse våre tilskuddsområder til de faktiske behovene til de nye feltene vi skal betjene. Dette er en prosess som krever både store og små justeringer over tid, så vi er også i årene fremover helt avhengig av god dialog og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne, for å være så relevante og treffsikre som overhodet mulig.

Kommer det nye midler?

Med det utvidede mandatet fulgte en ekstra bevilgning på 17 millioner i 2019, og totalt ble det delt ut i overkant av 40 millioner i tilskudd fordelt på alle landets fylker, og alle tilskuddsberettigede kulturuttrykk i 2019. Samtidig har Kulturrom opplevd en dobling av antall søknader etter utvidelsen, så det er ingen tvil om at behovet er enormt, og at en ytterligere styrking av ordningen er nødvendig for å gi musikk- og scenekunstfeltet de fysiske rammene i form av egnede, tilgjengelige og utstyrte lokaler som fortjenes.

Målgruppe
Relatert organisasjon

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Abonner på vårt nyhetsbrev