en person på scenen
Foto: Kulturrom
Nyttig info

Nye prøveordninger

Kulturrom (tidl Musikkutstyrsordningen), lanserte for kort tid siden tre nye prøveordninger. Mangler du penger til utstyr eller vedlikehold? Da skal du lese her!

Tilskudd til

  • servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg
  • brukt øvingsutstyr 
  • innleie av teknisk spesialutstyr til frivillige lag og foreninger.

De to første ordningene er for å stimulere til mer gjenbruk, forlenget levetid på teknisk utstyr, og å gi økt bærekraft. Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, er i utgangspunktet en overgangsordning for at scenekunstfeltet skal få tilgang til egnede og utstyrte lokaler for sitt bruk. Musikkutstyrsordningen bidro over flere år til gradvis oppgradering av den tekniske standarden for lokalene til det rytmiske musikkfeltet, og gjorde at det ble kom flere egnede lokaler for musikere.

Målet er at nå at Kulturrom på tilsvarende vis skal bidra til at dans og teater også får tilgang til gode, egnede og utstyrte lokaler over hele landet. Dette vil ta litt tid, så i en overgangsfase testes det ut, og åpnes for at bl.a. teaterlag kan få tilskudd til å leie inn en del nødvendig utstyr, som kanskje ikke er hensiktsmessig å eie selv, og som ikke alltid er tilgjengelig ved de lokalene som benyttes. Det finnes selvsagt mer info om prøveordningene på www.kulturrom.no

Målgruppe
Relatert organisasjon

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Abonner på vårt nyhetsbrev