Produsent- og Arrangørforum
Steigen Sagaspel Foto: HATS
Meninger

Scenekunststrategi også for amatørteaterfeltet?

I disse dager utformer Kulturdepartementet en nasjonal scenekunststrategi. Som ledere for organisasjoner som arbeider for det frivillige scenekunstfeltet vil vi komme med noen innspill på tampen av dette arbeidet.

Kulturdepartementet avgrenser arbeidet til det profesjonelle teater- og dansefeltet, men, for å styrke amatørteaterfeltet hvor dans, lokalrevy og spel inngår, ser vi at det er et behov for et apparat hvor institusjoner bygger broer mellom amatører og profesjonelle. 

 

Proff og amatør

Vi ønsker oss en scenekunststrategi som bygger oppunder et kunstnerisk samarbeid på tvers av skillelinjene proff og amatør. I dag er slik samhandling avhengig av enkeltpersoner og personlige relasjoner, og støtteordningene er ikke tilrettelagt for slike prosjekter.

 

Regional forankring

Vi ønsker oss en scenekunststrategi som gir tillit til at oppgaver med kompetanseheving og faglige møteplasser også kan løses fra et regionalt nivå, og at de nasjonale tilskuddsordningene bygger oppunder en slikt samarbeid. 

 

Rom for kunst

Vi ønsker en scenekunststrategi som tydeliggjør behovet for egnede øvingslokaler for sceniske  uttrykk. Slike prøverom kan befolkes av profesjonelle på dagtid og det frivillige kulturlivet på kveldstid.

 

Gi institusjonene flere oppgaver

Den nye scenekunststrategien bør oppmuntre institusjonsteatrene til å løfte det frivillige scenekunstfeltet. Institusjonen kan bidra med talentutvikling av amatører, utviklingsprosjekter og utlån av scener og teknisk produksjonsapparat.

 

Kindereggeffekt

Penger til amatørteaterfeltet:
Fagfolk som bistår amatører i kunstneriske prosesser, slik at de får utvikle seg.

Kvaliteten på forestillingene øker, slik at publikum får en bedre opplevelse.

Frilansere som får oppdrag, slik at de kan leve av å være kunstnere.

 

 

Relatert organisasjon

SceneFolk

Nettverksorganisasjon med medlemmer som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet.

Nettverk for regionale teaterråd

NRT er et nettverk bestående av seks teaterråd, fra Foreningen for amatørteater i Agder i sør til Trøndelag Teatersamlag i nord.

Abonner på vårt nyhetsbrev