rådstua kurs
Støtteordning

Ny tilskuddsordning

Nå kommer det en ny tilskuddsordning der du kan sette kunstneriske mål og ambisjoner i høystetet.

Denne ordningen skal være søkbar fra høsten.

Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle og forvalte tilskuddsordningen Lavterskel aktivitet i amatørteatergrupper. Som navnet tilsier, skal ordningen være lett tilgjengelig for dere som virker innen amatørteaterfeltet. Med teater menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

 

Mer fra Scenefolk

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Lavterskel aktivitet

Ordningen skal være lett tilgjengelig for dere som virker innen amatørteaterfeltet. Med teater menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

Frister
1. september
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digital

Abonner på vårt nyhetsbrev