Altarevyen
Den nye støtteordningen gir tilskudd til ulike performative uttrykksformer innen amatørteater, som musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus. Her er Altarevyen på scenen i NM i revy 2019. Foto: Tor Ivar Viken/Norsk Revyfestival.
Støtteordning

Ny ordning fra Kulturrådet

Kulturrådet har opprettet en ny støtteordning for voksne som spiller frivillig amatørteater i grupper. Noter deg søknadsfristen 3. september.

Målet med ordningen er å bidra til økt amatørteateraktivitet og å bedre de økonomiske rammene på feltet. 

Du kan søke om tilskudd på inntil 50 000 kroner til aktiviteter som: 

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
   
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
   
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
   
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
   
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
   
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Les mer her.

Hvem kan søke? 

Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Alle gruppens utøverne skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Søknadsfrist: 3. september. 

Mer fra Scenefolk

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Amatørteateraktivitet i grupper

Tilskuddsordning for voksne over 18 år som driver med amatørteater. Ordningen inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Frister
3. september
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digital
Relatert verktøy

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.

Budsjett

Et budsjett er et styringsdokument som setter de økonomiske rammene for en produksjon.

Abonner på vårt nyhetsbrev