SAMFUNNSHUS
Nyttig info

Midler til teknisk utstyr

Er sceneteppet utslitt, lyskasterne mørke eller mangler dere mygger til de nye aktørene? Kanskje skal dere rive den gamle titteskaps scenen og heller skaffe dere sceneplattinger for å få plass til alle aktørene? Da kan du søke om midler fra Musikkutstyrsordningen.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå utvides ordningen til også å omfatte flere musikksjangre og scenekunst. 

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere tilskudd til spillesteder, klubber, konsertarrangører og øvingsfellesskap innen det rytmiske musikkfeltet, men også tilrettelegge for godt utstyrte og egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og scenekunst. Teater, orkester, kor og korps er eksempler på nye kulturfelt som nå også kan søke om tilskudd av MUO.

Utvidelsen av MUO har trådt i kraft i år og er derfor helt nytt. Dette innebærer at vi samtidig som å åpne for nye søkere, fortsetter arbeidet med å kartlegge hva de nye søkegruppene trenger tilskudd til. Derfor er det viktig at søker er tydelig på – Hvem de er, hva de søker tilskudd til, og hvorfor tilskuddet ønskes. 

Les mer: Musikkutstyrsordningen styrkes med 12 millioner kroner.

Teksten er hentet fra musikkutsyrsordningen.no

Målgruppe
Relatert organisasjon

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev