Fra Edinburgh Fringe Festival. Foto: Jeff. J. Mitchell/Getty Images.
Fra Edinburgh Fringe Festival. Foto: Jeff. J. Mitchell/Getty Images.
Festival

Norway Fringe Festival søker norske artister

I september 2017 arrangeres Norway Fringe festival for første gang i Bergen. Festivalen har ambisjoner om å være et utstillingsvindu og fødestue for ny scenekunst, men - den trenger flere norske aktører.

- Vi har fått inn mange søknader fra internasjonale produksjoner, men vi oppfordrer flere norske aktører til å søke, sier Jeanette Magnussen Kjær, prosjektleder i Norway Fringe Festival (NOFF). 

Fødestue for ny scenekunst

Den nyoppstartede Norway Fringe Festival blir én av nesten 200 Fringe-festivaler verden over. "Fringe" betyr utkant, forteller Magnussen Kjær, som ønsker å lage en festival hvor lokale og internasjonale kunstnere kan presentere sitt arbeid. - Hver enkelt Fringe-festival er unik, så vi må finne fram til de verdier vi ønsker skal prege festivalen vår, sier hun. - På en Fringe-festival kan du få det beste og det verste du har opplevd på en scene, men som regel vil du få noe du ikke har sett før, det er det som er så spennende. 

Ifølge Magnussen Kjær er kunsterisk frihet Fringe-konseptets intensjon. Artistene oppfordres til å tenke utenfor boksen, og å finne alternative løsninger som ikke nødvendigvis passer inn i en "mainstream" sammenheng. - Festivalen skal være et utstillingsvindu og en fødestue for ny scenekunst. I tillegg til å være et sted hvor man kan promotere nye og relevante tekster. Vi skal arrangere en nasjonal scenefestival, som bryter med alle sjangre og skillelinjer mellom profesjonell og amatør, og som bidrar til publikumsutvikling på tvers av sjanger og profesjon, sier hun.

Nordisk turné

Nordic Fringe Network Turné 2017

Gothenburg Fringe Festival (GOFF): 1.-4. sept. 2017

Stockholm Fringe Festival (STOFF): 6.-10. sept. 2017

Norway Fringe Festival (NOFF): 11.-14. sept. 2017

Reykjavik Fringe Festival (RVKFRINGE): 21.-24. sept 2017 

NOFF er en del av det nyetablerte nettverket Nordic Fringe Network, som har som målsetting å tilby artister og scenekunstnere en mulighet til å lage en turné mellom de nordiske landene. Ifølge Magnussen Kjær er dette en unik mulighet til å vise fram innovativ og interdisiplinær scenekunst ved å samarbeide med andre kunstere på tvers av landegrenser. - Med Nordic Fringe Network får kunstere internasjonal utveksling, man får prøvd ut nye ideer og man får en unik mulighet til å danne nettverk, sier hun.

Så langt har det kommet inn mange søknader fra internasjonale artister og scenekunstere til NOFF, men festivalledelsen ønsker seg flere norske aktører. På ønskelisten står et bredt spekter av sjangre; spoken word, installasjoner, gatekunst, komedie, teater, sirkus. - Listen er lang, forteller prosjektlederen, og nevner i tillegg sirkus, akrobatikk, teater og musikk.  

- Først og fremst ser vi for oss grupper eller enkeltpersoner som har noe på hjertet, som formidler et utrykk eller en sjanger vi ikke ser så ofte på norske scener. Gjerne de som krysser flere sjangre. Vi håper at NOFF kan bli en samlende nasjonal festival for fornying og utvikling, sier Magnussen Kjær.

Søknad

For å søke om å bli med på festivalen kan du lese mer her

Norway Fringe Festival er en del av SceneFolk. 

Relatert organisasjon

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler. Drifter den internasjonale teaterfestivalen MINI MIDI MAXI.

Abonner på vårt nyhetsbrev