Kunst- og kulturarbeider

Kalender

Verktøy

 • Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag som driftes av Frivillighet Norge.

Støtteordninger

 • Lavterskel aktivitet

  Ordningen skal være lett tilgjengelig for dere som virker innen amatørteaterfeltet. Med teater menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

  Frister
  1. september
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital
 • Tilskuddsordning for instruktør i Troms

  Tilskudd gir grupper mulighet til å få hjelp av profesjonell instruktør vederlagsfritt.

  Frister
  Løpende
  Aldersgruppe
  Alle
  Søknad
  Digital

Spørsmål og svar

Organisasjoner

 • Nettverk for regionale teaterråd

  NRT er et nettverk bestående av seks teaterråd, fra Foreningen for amatørteater i Agder i sør til Trøndelag Teatersamlag i nord.
 • Norsk kulturråd

  Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
 • De Undertryktes Teater

  Organisasjon for De Undertryktes Teater i Norge, etablert i 2016. Hovedteknikkene er forumteater, lovgivende teater, bildeteater og usynlig teater.

Abonner på vårt nyhetsbrev