Aktuelt

Teatervettregler

Teatervettregler kan være et hjelpemiddel for å komme videre fra å snakke om mangfold og inkludering, til å være et mangfoldig og inkluderende teaterfelt.

Under Kulturytring 2021 deltok Nettverket SceneFolk og forskningsprosjekt Cit-egration på programmet med Gå ikke alene-sammen lager vi kart og kompass. Her finner du opptak av arrangementet. 

00:00-05:33 
Stovenerrevyen, Kunstnerisk innslag

05:33-11:05 
Presentasjon av tema og innspil
ved programledere Betine Fiskaa Johannessen og Hanne Brincker

11.06-24:15 
Inkluderende prosesser
ved prosjektmedarbeider Cristian Ariel Pena og professor Marit Aure

24:15-27:13 
Presentasjon av innspill, forts

27:14-32:53
Forumteater i integrerende prosesser
ved universitetslektor Magnus Sørvig og forsker Tomás López

32:54-37:05 
Presentasjon av innspill, forts

37:06-1:16:21
Samtale om mangfold og inkludering i teatret
Kulturskolerektor Frøydis Rui-Rahman ved Lier kulturskole og leder for Herman Bernhoft Buskerud teater 

1:17:21- 1:18:00 
Programledere avslutter

1:18:07
Ebba Joks, kunstnerisk innslag

Abonner på vårt nyhetsbrev