Anumert bilde av folk som driver dugnad
Ill. Lotteri- og stiftelsestilsynet
Informasjon

Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Måtte dere avlyse at arrangement i vår og sommer, så er det nå opprettet en koronakrisepakke 2. Søk om pengestøtte nå!

Lotteri- og stiftelsestilsynet har laget en krisepakke 2, der det nå kan søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden 12. mars til 31. august. Få kompensert for blant annet tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden. Søkere må være registrert i Frivilligregistret.

Det kan søkes om kompensasjon for:

  • Tap av inntekter fordi et arrangement er blitt helt eller delvis avlyst, utsatt eller stengt i perioden 12. mars til 31. august, som følge av pålegg eller råd fra statlege styresmakter på grunn av koronapandemien.
  • Tap av billettinntekter fra tilbud som skulle vært opne for besøkende i perioden 12. mars til 31. august, for eksempel museum, akvarium, kinoar og idrettsanlegg.
  • Tap av utleieinntekter for bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler i perioden 12. mars til 31. august.
  • Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag knytta til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12. mars til 31. august.

 

Søknadsfrist er 15. september!

 

Abonner på vårt nyhetsbrev