rådstua kurs
Støtteordning

Ny ordning fra Kulturrådet

Nå er det kommet det en ny tilskuddsordning der du kan som er over 18 år og driver med performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.
MERK søknadsfrist 3. september kl 13

Dette er en støtteordning som forvaltes av Kulturrådet Les mer her

HVEM KAN SØKE::

Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Alle gruppens utøverne skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Mer fra Scenefolk

Målgruppe
Relaterte støtteordninger

Lavterskel aktivitet

Ordningen skal være lett tilgjengelig for dere som virker innen amatørteaterfeltet. Med teater menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

Frister
1. september
Aldersgruppe
Alle
Søknad
Digital
Relatert verktøy

Produksjonsplan

En produksjonsplan er en oversikt over hele produksjonsperioden; fra første prøve til siste forestilling.

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.

Budsjett

Et budsjett er et styringsdokument som setter de økonomiske rammene for en produksjon.

Abonner på vårt nyhetsbrev